In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober 2019 wordt opnieuw overgeschakeld naar het winteruur. De klok wordt dan 1 uur achteruit gezet: 03u00 wordt dan 02u00.

Impact op de bezoldigingsregeling voor nachtploegen
De overschakeling naar het winteruur kan natuurlijk een impact hebben op uw arbeidsorganisatie indien u werknemers ’s nachts tewerkstelt.

In alle gevallen waarin de organisatie van het werk zulks toelaat, zal de toerbeurt van de ploegen derwijze worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur werkte bij de overschakeling naar het zomeruur, dezelfde is als deze die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteert.

De werknemers die in het totaal 16 uren zullen presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur worden ingevoerd, zullen worden uitbetaald:

naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het zomeruur;
en naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het winteruur.
Indien de nachtploeg bij de overschakeling niet dezelfde is, gebeurt de verloning als volgt:

de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren hebben gepresteerd, ontvangen het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg;
de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren, ontvangen het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Bron en info: Easypay Group Overpelt
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon: 011 53 18 38