Op het kanaal naar Beverlo werden drijflagen waargenomen. Na staalname bevestigt de VMM de aanwezigheid van toxische blauwalgen in het kanaal naar Beverlo vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals (grondgebied Lommel) tot de ophaalbrug NV Nyrstar (grondgebied Balen, provincie Antwerpen).
Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden.
Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden. Meer informatie over blauwalgen kan je terugvinden op de website van VMM: www.blauwalgen.be