Na de succesvolle reeks bloemschikken van de vorige maanden vervolgen we de reeks, maar nieuwelingen zijn ook steeds welkom.
We komen één woensdag per maand samen om een mooi bloemstuk te maken.
De eerstvolgende les start op woensdag 30 september van 19.30 uur tot 21.30 u.
Inlichtingen bij: Annie Mannaerts, Bergstraat 28, Lommel
Gsm 0496/50 09 15 of anniemannaerts@hotmail.com
Prijs : € 5 per les met femma-pas inclusief koffie/thee
€ 7,5 voor niet leden