Vanaf januari 2020 is een rookdetector verplicht in iedere woning. KWB Lommel en de brandweerzone van HVZNL (Hulpverleningszone Noord-Limburg (Brandweer Lommel) informeert jullie hierover in deze infoavond.

IEDEREEN IS WELKOM.

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders.

Vanaf 1 januari 2020 is het wettelijk verplicht in Vlaanderen om elke verdieping van je woning te voorzien van minstens één rookmelder.

Waarom rookmelders?
Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. In 2018 waren er 56 doden bij woningbranden.

Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er ‘s nachts brand uitbreekt, is het risico om niet tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in (huur)woningen.

Waar plaats je rookmelders?
Vanaf 1 januari 2020 is het wettelijk verplicht in Vlaanderen om elke verdieping van je woning te voorzien van minstens één rookmelder. Best plaats je in alle kamers een rookmelder behalve in de badkamer, keuken en garage, omdat daar het meeste kans is op vals alarm.

Brandpreventie en Rookmelderdetectie

Parochie zaal Luikersteenweg 243 te Lommel
Op mAANDAG 9 december 2019 om 19 u
Organisatie : KWB Lommel Barrier
Contact : kwb@lommelbarrier.be