De Raad van State heeft zich uitgesproken over de mobiliteitsvergoeding. De mobiliteitsvergoeding moet normaal gezien vanaf 2018 de mogelijkheid bieden aan werknemers om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een som geld. Volgens het advies van de Raad van State zou de maatregel van de federale regering discriminerend zijn.

De federale regering wil het aantal wagens op de Belgische wegen doen dalen. Hiervoor hebben ze een constructie bedacht om het aantal bedrijfswagens te verminderen. De werknemers zouden de mogelijkheid krijgen om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een bepaald bedrag. Met dit geld zouden ze zich dan op een duurzame manier kunnen verplaatsen.

De Raad van State is van oordeel dat de maatregel discriminerend is.

Er zou een ongelijkheid bestaan tussen werknemers indien de mobiliteitsvergoeding wordt ingevoerd. Volgens de Raad van State is er sprake van ongelijke fiscale en sociale behandeling tussen werknemers met en zonder een bedrijfswagen. De keuze om een bedrijfswagen in te ruilen zal echter zeer persoonlijk zijn: wie met de auto het snelst op het werk geraakt, zal bijvoorbeeld niet kiezen voor de mobiliteitsvergoeding.

Ten tweede is er geen garantie dat de betrokken werknemers het bedrag effectief zullen gebruiken om zich op een duurzame manier te verplaatsen. Een werknemer zou het totaalbedrag aan iets anders kunnen uitbesteden en zou zich kunnen verplaatsen met zijn privéwagen, wat totaal niet de bedoeling is van de maatregel.

Het advies van de Raad van State is niet-bindend. Het is echter raadzaam dat de regering zijn maatregel aanpast, rekening houdend met de opmerkingen van de Raad van State. Er zal moeten gekeken worden naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld het inruilen van een bedrijfswagen voor andere mobiliteitsformules zoals de trein.

Het advies moet nu besproken worden in de regering. Het is dus afwachten of de regering zijn voorstel zal aanpassen en of de maatregel effectief in werking zal treden in 2018.

Bron en info Easypay Group Lommel
Louis Pasteurstraat 17 A
3920 Lommel
Sociaal secretariaat
Tel.: +32(0)11 53 18 38
Fax: +32(0)11 60 67 97
Email:info@easypay-group.com