De Federale Regering besliste om de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona in 2021 gelijk te stellen voor het vakantiegeld en de vakantieduur.

Ook de dagen tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van de zware overstromingen van deze zomer genieten dezelfde behandeling.

Omdat deze gelijkstelling gepaard gaat met een ernstig kostenplaatje voor de werkgever, wordt momenteel een gedeeltelijke compensatieregeling uitgewerkt.

Hieronder geven we alvast de krijtlijnen weer.

Compensatie voor dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona in 2021

Arbeiders

De financiering van de compensatie van de werkgevers voor de arbeiders zal via de FOD Sociale Zekerheid aan de RJV worden toegekend. Bijgevolg zullen de arbeiders ook vakantiegeld ontvangen in 2022 voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona in 2021.

Bedienden

De NAR stelt een gedeeltelijke compensatie voorop voor de ondernemingen die in het eerste en tweede kwartaal van 2021 minstens 41% beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

De mate van compensatie zou als volgt bepaald worden:

Aandeel dagen TW overmacht/totaal aantal aangegeven dagen in DmfA in Q1 en Q2 cf. berekeningen door RSZ en RVA (Q1/2021 + Q2/2021) Mate van compensatie in %
41-50 40
51-60 50
61-70 60
71-80 70
81-90 80
91-100 95

De berekening van de gedeeltelijke compensatie zal uitgevoerd worden door de RSZ. De compensatie zal in principe in mindering gebracht worden van de bedragen verschuldigd voor het tweede kwartaal 2022.

Momenteel is het nog koffiedik kijken of de hierboven vermelde voorgestelde berekeningswijze door de NAR ook effectief zal gevolgd worden.

Compensatie voor dagen tijdelijke werkloosheid overmacht door de overstromingen in 2021

Arbeiders

De financiering van de compensatie van de werkgevers voor de arbeiders zal via de FOD Sociale Zekerheid aan de RJV worden toegekend. Hierdoor zullen de arbeiders ook vakantiegeld ontvangen in 2022 voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht door de overstromingen in 2021

Bedienden

Een maximale dagelijkse forfaitaire compensatie van 18 EUR wordt toegekend per dag tijdelijke werkloosheid in het kader van overmacht wegens de overstromingen.

Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos gesteld hebben omwille van overmacht die een tewerkstellingsplaats in het overstroomde gebied hebben, komen hiervoor in aanmerking. Alsook geven de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wegens de overstromingen omdat de woonplaats van de werknemer in het overstroomde gebied ligt recht op de compensatie.

Indien een werkgever al in aanmerking komt voor een compensatie van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, op basis van de algemene compensatieregel, vult de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid deze compensatie aan tot het bedrag waarop de werkgever recht heeft op basis van de compensatieregel ingevolge de overstromingen. Een werkgever kan echter nooit meer ontvangen dan wat hij werkelijk betaald heeft.

De berekening wordt uitgevoerd door de RSZ. De hierboven vermelde berekeningsmodaliteiten zijn nog niet definitief.

Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet de werkgever een online aanvraag doen bij de RSZ met de vermelding van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid als gevolg van de overstromingen.
De concrete aanvraagmodaliteiten zijn op heden nog onbekend.

De RSZ verduidelijkt nu dat de desbetreffende dagen aangegeven moeten zijn met de prestatiecode 77. Als er reeds aangiften ingediend zijn waarbij deze dagen aangegeven zijn onder prestatiecode 70, moet dit gewijzigd worden naar prestatiecode 77 (tijdelijke werkloosheid overmacht corona of overstroming).

Bron en info: Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38