Niettegenstaande in de media bijna uitsluitend gewag gemaakt werd van de heropening van de kapsalons, zijn er nog heel wat andere wijzigingen in het kader van de exitstrategie voorzien. Benieuwd wat dit voor u betekent?

Lees dan even verder!

Meer ondernemingen mogen weer openen!

Vanaf 18 mei 2020 mogen de ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten openen. Met het woord ‘onderneming’ doelt men op elke natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft. Onder een ‘consument’ begrijpt men elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of activiteit van een vrij beroep vallen.

De massagesalons, de wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s, de fitnesscentra en de casino’s, de speelautomatenhallen en de wedkantoren mogen nog niet openen. Zij mogen hun activiteiten ook niet aan huis leveren.

De geopende ondernemingen moeten alle nodige maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te vermijden. Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de inachtneming van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Klanten mogen enkel ontvangen worden indien de volgende voorwaarden worden nageleefd:

 • Toelaten van één klant per 10 m2gedurende een periode van maximum 30 minuten of zolang als gebruikelijk in geval van een afspraak. Indien evenwel de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is.
 • Voorzien van alle middelen voor het personeel en de klanten om de noodzakelijke handhygiëne in acht te kunnen nemen.
 • In principe moet er individueel gewinkeld worden en gedurende een periode van maximum 30 minuten, behalve in geval van een afspraak. Minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding kunnen de volwassene vergezellen.

Indien de hierboven vermelde regels niet kunnen gegarandeerd worden, moet er minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming geboden worden. Deze gepaste preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard, zoals opgenomen in:

 • de “Generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan”, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere gepaste maatregelen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden;
 • de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere gepaste maatregelen die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Deze passende preventiemaatregelen worden op ondernemingsniveau uitgewerkt en genomen met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

De ondernemingen informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Voor winkelcentra gelden de volgende specifieke modaliteiten:

 • Toelaten van één klant per 10 m2gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk en gebruikelijk.
 • Het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgang.
 • Het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties.
 • Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. Een volwassene mag minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.

Er kunnen geen verkoopacties op de openbare weg plaatsvinden. Het plaatsen van uitstallingen, vlaggen of andere objecten is ook verboden.

Voor schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de kapperszaken, de barbiers en de tatoeage- en piercingsalons moeten bij het ontvangen van klanten de volgende specifieke modaliteiten naleven:

 • enkel mogelijk om op afspraak te werken;
 • de klant mag slechts in de onderneming aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is. Een analoge bepaling geldt in geval van dienstverlening aan huis
 • wachtruimtes mogen niet voor klanten worden gebruikt en, behoudens in noodgeval, de toiletten evenmin;
 • vanaf de leeftijd van 12 jaar is men verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van de onderneming of plaats van dienstverlening, met uitzondering van de klant voor de duur die strikt noodzakelijk is voor een behandeling aan het gelaat;
 • de werkstations dienen onderling op een afstand van minstens 1,5 meter van elkaar verwijderd te zijn;
 • de dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant;
 • er mag geen voeding of drank worden aangeboden.

Markten weer toegelaten onder bepaalde voorwaarden!

Markten die maximaal 50 kramen bevatten, kunnen toegelaten worden onder bepaalde strikte voorwaarden.

Zo worden marktkramers en het personeel verplicht om tijdens het uitbaten van hun kraam hun mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof. Diverse maatregelen met het oog op het bewerkstelligen van de noodzakelijke handhygiëne worden ook voorzien.

Een individuele ambulante activiteit mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats mits voorafgaande toelating van de gemeentelijke overheid.

Culturele bezienswaardigheden en de natuurbezienswaardigheden openen

Bij het bezoeken van de culturele bezienswaardigheden (bijvoorbeeld een museum), worden een aantal modaliteiten opgelegd. Zo moeten de bezoeken individueel zijn of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen. De regels inzake social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, moeten worden gerespecteerd. Er moet ook een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd worden.

Bij het bezoeken van tuinen, de natuurparken, natuurreservaten en de dierentuinen en dierenparken moeten een aantal specifieke voorwaarden nageleefd worden. Zo moeten de bezoeken individueel zijn of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en moet er een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd zijn.
Bron en info : Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38