Het Corona-virus houdt ons nog steeds in zijn greep.
Maar toch is er positief nieuws m.n. dat vanaf morgen 23/11 het stadsbestuur ons groen licht heeft gegeven dat de trainingen van onze U8, U10 en U12 opnieuw mogen opgestart worden.
Alle trainingen gaan voorlopig enkel door in de sporthal van de Soeverein.
De wedstrijden gaan nog niet door omdat in meerdere gemeenten de sporthallen nog gesloten blijven en ook vele clubs willen nog geen wedstrijden laten doorgaan.
Het trainingsschema ziet er als volgt uit:
U8: DI 17.00-18.00 en DO 17.30-18.30u
U10 Red Angels: DI 17.00-18.30 en DO 17.30-19.00
U10 Hawks: DI 18.00-19.30 en DO 18.30-20.00
U10 Raptors: WO 17.30-19.00 en VR 17.30-19.00
U10 76-ers: WO 17.30-19.00 en VR 17.30-19.00
U10 Red Stars: WO 17.30-19.00 en VR 17.30-19.00
U12A: DI 18.00-19.30 en DO 18.30-20.00
U12B: WO 19.00-20.30 en VR 19.00-20.30
U12C: WO 19.00-20.30 en VR 19.00-20.30
Alle andere praktische afspraken worden via de coördinator of trainer medegedeeld en betreffende ploegen.

Voor alle +13-jarigen en seniorenploegen is er voorlopig nog geen groen licht en is het afwachten wat de overheden beslissen.
We houden jullie op de hoogte.

Hieronder volgen voor de geïnteresseerden de praktische richtlijnen vanuit het stadsbestuur :
RICHTLIJNEN VOOR CLUBS INDOOR SPORTEN -13j (vanaf 21/11/2020)
Om ieders veiligheid en gezondheid te waarborgen, raden we ten stelligste aan onderstaande richtlijnen te volgen.
Als jullie indoortrainingen of wedstrijden voor -13j (°2008 of later) willen moeten volgende maatregelen gerespecteerd worden:
• Tijdens trainingen/competities dient er steeds een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter aanwezig te zijn.
• Er geldt een registratieplicht voor de club. De club dient zelf een lijst bij te houden met opgave van naam en telefoonnummer of emailadres van elke speler/tegenspeler en toeschouwers.
• Toeschouwers of ouders zijn in principe niet toegelaten. Enkel na aanvraag kunnen tijdens competitiewedstrijden toeschouwers toegelaten worden volgens een vooropgesteld plan opgemaakt door de club en volgens de geldende protocollen van de sportsector.
• Het dragen van een mondmasker is verplicht uitgezonderd tijdens het sporten.
• Toegang is steeds via schuifdeuren dagingang.
• De trainer of begeleider vangt zijn leden altijd buiten op bij aankomst. We vragen bij aandrang de verzameltijd zo kort mogelijk te houden. De inkomhal kan geen verzamelplaats zijn voor sporters of niet-sporters.
• De groep verplaatst zich altijd gezamenlijk naar de gereserveerde sportruimte, volgt de richtlijnen die ter plaatse gelden en respecteert de social distancing. Na afloop van de training verlaat de groep onmiddellijk en weer gezamenlijk de sportruimte.
• Voorzie als vereniging tijdens de training de nodige tijd om het mogelijk te maken dat alles veilig kan verlopen en de hygiëne-maatregelen kunnen genomen worden. Reservatietijd is inclusief reinigings- en ontsmettingstijd! Gelieve dit strikt op te volgen zodat de gebruikers nadien hier geen hinder van ondervinden!
• De gebruikte materialen/toestellen dienen voor & na iedere training zelf gereinigd/ontsmet te worden. De club dient dit zelf te voorzien.
• Voor elke sportruimte is een zone voorzien waar schoeisel kan omgewisseld worden.
• Kleedkamers en douches mogen NIET gebruikt worden.
• Toiletgebruik is toegestaan voor 1 persoon per toiletblok.
• Op voorhand reserveren per email is verplicht en dient te gebeuren bij de stedelijke sportdienst met opgave van verantwoordelijke, gewenste dagen en uren.
• Het begin- en einduur dienen dan ook strikt gerespecteerd te worden om alles veilig te kunnen laten verlopen.
Laten we het goede voorbeeld geven en samen proberen de besmettingen terug te dringen.
Bedankt voor jullie inzet en blijf gezond!