Het Overlegcomité heeft de coronasituatie in ons land besproken. Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, stijgen de cijfers opnieuw.
Daarom heeft het Overlegcomité beslist dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is.
Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.

Naleven van het aantal contacten, ook tijdens de Kerstdagen.
Maximum één knuffelcontact per gezin
Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden
Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beiden contacten tegelijkertijd ontvangen
Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.

Strikte regels voor reizen
Reizen wordt ten stelligste afgeraden.
Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. 👉 Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.
Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat.
Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Geen funshopping
Winkelen moet individueel gebeuren en mag maximaal 30 minuten duren.

Versterkte controle verplicht telewerk
Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector.