Verduidelijking versoepeling evenementen, recepties, feestjes, barbeques en banketten

Sinds 1 juli zijn er een aantal coronamaatregelen versoepeld. Gisteren ontvingen we extra verduidelijking, o.a. over evenementen, recepties en banketten. Hier een overzicht. LET OP: dit is de huidige stand van zaken en de informatie waarover we nu beschikken. Wanneer er de komende dagen verduidelijking volgt, zullen we hier zo snel mogelijk over communiceren.

1. PRIVÉ-RECEPTIE OF -BANKET
Je spreekt van ‘privé’ wanneer er geen vrije toegang is, het plaatsvindt op uitnodiging en gericht is op familie, vrienden- of professionele kring (bijvoorbeeld huwelijksreceptie, babyshowers, koffietafels, bedrijfsfeestjes voor personeelsleden, receptie van vereniging voor de leden van de vereniging,…)
Maximum 50 personen (en vanaf 1 augustus 100)
Het mag ook thuis plaatsvinden maar moet steeds verzorgd worden door een professionele cateraar.
Hierbij moet het sectorprotocol (van toepassing op cateringsector) en de regels van de horeca gevolgd worden.
Het mag niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ‘s morgens
Het gaat over een gezeten receptie – of banket (gezeten plaatsen aan tafel).
Er is geen verplichting om aan tafel te blijven zitten. Je verplaatsen naar een buffet of dansen is toegelaten. Bij het dansen moet 1,5 meter gerespecteerd worden, tenzij je deel uitmaakt van dezelfde sociale bubbel of onder hetzelfde dak woont.

2. PUBLIEK TOEGANKELIJKE RECEPTIES EN BANKETTEN + EVENEMENTEN
Recepties en banketten zonder privékarakter (bijvoorbeeld eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd, buurtfeesten met vrije toegang,…) worden beschouwd als een evenementen en moeten de regels van evenementen volgen. Het gaat ook hier over gezeten banketten en recepties. Een buffet is hierbij niet mogelijk.
Maximum 200 personen binnen, 400 personen buiten (en vanaf 1 augustus 400 personen binnen, 800 personen buiten)
Het mag niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.
Het is niet verplicht om te werken via een professionele cateraar.
Wanneer er meer dan 200 personen verwacht worden of het plaatsvindt op de openbare weg, moet het evenement geëvalueerd worden door het Covid Event Risk Model (CERM) en moet het protocol CERM gevolgd worden (www.covideventriskmodel.be/protocol). De toestemming van de burgemeester is noodzakelijk.
Wanneer er minder dan 200 personen verwacht worden en het niet plaatsvindt op de openbare weg, is het niet verplicht het Covid Event Risk Model te gebruiken en CERM protocol te volgen. Men volgt de horecaregels of andere sectorprotocollen. Wanneer er geen sectorprotocol van toepassing is, moeten 8 minimale regels gevolgd worden:
– Tijdig informeren over de geldende preventiemaatregelen ;
– Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
– Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
– De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
– Men stelt middelen ter beschikking om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien;
– Men neemt de gepaste hygiënemaatregelen voor medewerkers om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
– Men zorgt voor een goede verluchting van de locatie;
– Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat men een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kan melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
https://crisiscentrum.be/nl