Ben je met jouw vereniging activiteiten opnieuw aan het opstarten? Of nog volop aan het plannen om binnenkort weer aan de slag te gaan? Wanneer je je activiteiten opnieuw opstart, is het zeer belangrijk dat je het veilig aanpakt.

De cultuursector is enorm divers: van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van de professionele theatergezelschappen tot de plaatselijke toneelvereniging, enz… Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector een set met heldere richtlijnen op te stellen.

Daarom is er  vanuit de Vlaamse overheid gekozen voor een generiek basisprotocol cultuur. Vanaf 1 september start de cultuursector op in pandemiescenario Code Geel.
Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende deelsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden. Zo is er een coronagids actief voor de socio-culturele en amateurkunstenverenigingen en een sectorgids professionele kunsten.

Zij verzamelen op de pagina van het Lokaal Cultuurbeleid alle relevante en meest recente informatie voor een vlotte heropstart.
Voor alle vragen hierover  en bij twijfel of je de relevante protocollen correct toepast, kan je steeds contact opnemen met de dienst Lokaal Cultuurbeleid.

Noodfonds
Naar aanleiding van de coronacrisis richtte Vlaanderen een noodfonds op voor de lokale sectoren cultuur, jeugd en sport. Voor Lommel is het bedrag vastgelegd op 451.000 euro.
Om een compleet beeld te krijgen van de noden van de Lommelse erkende culturele verenigingen plannen we deze maand een bevraging. Houd dus zeker je mailbox in de gaten!
Op de Cultuurraad van 3 september is het noodfonds ter bespreking geagendeerd. Voor de verdeling van de middelen zal participatief gewerkt worden met het Lommelse lokale cultuurveld.

Huurreglement cultuurcentrum
Momenteel is het nieuwe huurreglement van het cultuurcentrum in voorbereiding. Op de Cultuurraad van 3 september wordt dit uitgebreid toegelicht en besproken. Het huurreglement biedt nieuwe stimulansen voor de culturele verenigingen.
De goedkeuring van het reglement is geagendeerd op de Gemeenteraad van september en zal nadien gepubliceerd worden op de website. Vanaf 1 oktober gaat dit reglement van kracht en vanaf dat moment start ook de verhuur van de nieuwe infrastructuur: Kleine zaal en galerij.

Deadline subsidie
Sinds januari 2020 is het nieuwe Reglement Cultuur van kracht. Voor verschillende subsidiereglementen naderen de deadlines:

1 september – tussenkomst uitrusting sectoren
1 september – investeringssubsidie socio-culturele infrastructuur
15 september – subsidie muziekonderricht
1 oktober – stimulanssubsidie

Nuit Blanche start met eigen jeugdwerking
Toneelgroep Nuit Blanche start vanaf september met twee nieuwe subwerkingen. Kinderen vanaf 9 jaar en tieners die zin hebben om toneel te spelen kunnen inschrijven vanaf 5 september.

Succesvolle start ticketverkoop CC De Adelberg
Dat de Lommelaar heel veel goesting heeft in beleving en verwondering is duidelijk geworden met de start van onze ticketverkoop afgelopen weekend. Het cultuurcentrum verkocht maar liefst 4.000 tickets op 2 uur tijd. Wij hopen dat deze tendens zich ook voortzet in de werking en de activiteiten van de culturele verenigingen.