Vanaf de nacht van zaterdag 28 maart 2020 op zondag 29 maart 2020 is het zomeruur weer van toepassing. Concreet betekent dit dat 2 uur 3 uur werd.

Dit heeft gevolgen voor uw werknemers die tewerkgesteld zijn in de nachtploeg in de desbetreffende nacht.

Hieronder verduidelijken we dit verder voor u.

De werknemers die in het totaal 16 uren zullen presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur worden ingevoerd, zullen worden uitbetaald:

  • naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het zomeruur;
  • en naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het winteruur.

Indien de nachtploeg bij de overschakeling niet dezelfde is, gebeurt de verloning als volgt:

  • de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren hebben gepresteerd, ontvangen het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg;
  • de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren, ontvangen het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Bron en info: Easypay Group Pelt
Industrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38