OPENING VAN HET NIEUWE WERKJAAR
Zondag 6 oktober 2019
Misviering om 10.30 uur in de
Sint-Pietersbandenkerk van Lommel-Centrum +
Aansluitend receptie in de kerk
Een nieuw werkjaar, een nieuw begin, een bezinnend moment, een feestelijk getinte opening… Dit gebeuren willen we samen met jullie vieren met een Plechtige Eucharistieviering, zij het een beetje later op het jaar dan de vorige edities. Onze openingsactiviteit vindt plaats op zondag 6 oktober om 10.30u. in de Sint-Pietersbandenkerk van Lommel-Centrum. E.H. Van Noppen celebreert, koor Sint-Cecilia geeft de misviering een muzikale toets. Na de mis biedt onze afdeling achteraan in de kerk een receptie aan. Graag zien we jullie 6 oktober om 10.30u. in onze mooie Sint-Pietersbandenkerk