De werkelijkheid achter Jezusverhalen

Onze samenleving is volledig gevormd door de evangelies. Maar waar komen die verhalen vandaan? Wie was nu die Jezus, heeft hij wel echt bestaan en hoe evolueerde hij tot (zoon van) God? Gebeurde alles wat we lezen in de evangelies ook echt? In welke context ontstonden de teksten? Waren de vier evangelisten wel betrouwbare getuigen? En vanwaar de ongerijmdheden en contradicties in het Nieuwe Testament?

Het onderzoek naar de historische bronnen van de evangelies is intussen zo’n tweehonderd jaar oud. Maar vooral de laatste decennia zijn er heel wat nieuwe ontdekkingen gedaan die een opmerkelijk licht werpen op Jezus en de ontstaansgeschiedenis van het vroege christendom. Niet helemaal verrassend is dat die inzichten vaak haaks staan op wat de meeste gelovige christenen (en niet-gelovigen) menen.

Deze cursus gaat in op de werkelijkheid achter al deze verhalen. De lessen zijn interactief met heel veel illustraties, de gelegenheid tot het stellen van prangende vragen en het verkennen van onbekende horizonten. Ook al ben je vertrouwd met de westerse religie, dan nog zal je voor een aantal verrassingen komen te staan!

06/10/2020, 13/10/2020, 20/10/2020, 27/10/2020

van 19:30u tot 22:00u
Prijs: € 48,00 / € 34,00
Locatie: Raadhuis : i.s.m. Amarant
19 plaatsen
Begeleiding: Dhr. Willie Van Peer