De Koning Albertlaan en de Koningin Astridlaan worden heringericht, samen met een nieuw aan te leggen doorsteek die de Koningin Astridlaan verbindt met de Norbert Neeckxlaan. “Het dossier ligt al lang op de tafel. De afgelopen jaren werd er al vaak over gepraat en gediscussieerd,” zegt burgemeester Bob Nijs. “Elke dag passeren hier honderden schoolgaande kinderen met de fiets en de woonkwaliteit in deze straten staat erg onder druk. Daarom willen we actie ondernemen. Met respect voor de bewoners en de verkeersveiligheid van elke Lommelaar.”
“De herinrichting van deze straten kadert in een bredere visie op de ontwikkeling van het centrum en op de manier waarop het verkeer georganiseerd moet worden,” legt schepen van mobiliteit Sophie Loots uit. “Deze visie omtrent de realisatie van een rondweg zit in een finale fase en zal in het voorjaar van 2020 voorgesteld worden. Prioriteit is nu de goede en veilige inrichting van deze twee straten, omdat de noodzaak hier het grootst is.”

Kwalitatief en verkeersveilig ontwerp

Het belangrijkste uitgangspunt was de opmaak van een kwalitatief en verkeersveilig ontwerp met vrijliggende fietspaden en een voetpad in een groene omgeving. “Het plan dat nu voorligt gaat uit van een wegbreedte van 15 meter. Dat is de minimale breedte die we nodig hebben om kwaliteit te garanderen,” zegt schepen Loots. “Binnen deze breedte is er ruimte voor vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de weg, een verhard voetpad aan de binnenkant, groenstroken als afscheiding tussen het fietspad en de rijbaan, een onverharde berm aan de buitenzijde en een rijbaan met twee rijstroken.”
De grondinnames worden tot een minimum beperkt. “En we gaan de mensen hiervoor billijk vergoeden,” zegt burgemeester Bob Nijs. “We starten een procedure om de nodige gronden in der minne aan te kopen. Een externe onderhandelaar gaat de komende maanden bij alle grondeigenaars langs. Hij werkt daarvoor samen met de afdeling Vastgoedtransacties. Als deze onderhandelingen in der minne niets opleveren, gaan we over tot verwerving via een gerechtelijke procedure. Anders kan het hele project niet doorgaan.”

Nieuwe weg die de Koningin Astridlaan verbindt met de Norbert Neeckxlaan

Helemaal nieuw is de aan te leggen weg die de Koningin Astridlaan verbindt met de Norbert Neeckxlaan. “Dit zal een flinke verbetering zijn voor de verkeersafwikkeling ter plaatse,” zegt schepen Loots. “Op het kruispunt komen er verkeerslichten. Fietsers en voetgangers kunnen veilig oversteken en automobilisten moeten niet meer eindeloos wachten om vanuit de Koningin Astridlaan de Koning Leopoldlaan op te draaien.”

Timing
De herinrichting wordt nu voorgesteld aan de bewoners en grondeigenaars van de betrokken straten. Na het doorlopen van de procedure zal dit vertaald worden naar een aanbestedingsdossier. Daarna zal de bouwaanvraag ingediend worden. In het beste geval kunnen de werken in 2021 starten, na de verwerving van de gronden en het verkrijgen van de omgevingsvergunning.