Werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden beslissen om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding is het resultaat van een formule waarin onder meer de cataloguswaarde van de wagen wordt gebruikt.
Deze cataloguswaarde wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd door de afgevlakte mobiliteitsindex van de maand december van het voorgaande kalenderjaar.

Cijfervoorbeelden
Voorbeeld 1
Een werknemer heeft in 2018 zijn bedrijfswagen ingeruild voor een mobiliteitsvergoeding. De cataloguswaarde van de wagen bedroeg 35.500 EUR. De werkgever kwam niet tussen in de brandstofkosten.
De omvang van de mobiliteitsvergoeding in 2018 bedroeg 20% x 6/7 x 35.500 EUR = 6.085,71 EUR.
Het voordeel alle aard voor deze mobiliteitsvergoeding bedroeg 4% x 6/7 x 35.500 EUR = 1.217,14 EUR, met als minimum 1.310 EUR per jaar.

Vanaf 1 januari 2019 zal de werknemer een mobiliteitsvergoeding ontvangen van 20% x 6/7 x 35.500 EUR x 1,0188 = 6.200,13 EUR.
In 2019 is het voordeel alle aard voor deze mobiliteitsvergoeding gelijk aan 4% x 6/7 x 35.500 EUR x 1,0188 = 1.240,03 EUR, met als minimum 1.340 EUR per jaar.

Voorbeeld 2
Een werknemer heeft pas in 2019 zijn bedrijfswagen ingeruild voor een mobiliteitsvergoeding. De cataloguswaarde van de wagen bedroeg 40.500 EUR. De werkgever kwam niet tussen in de brandstofkosten.
De omvang van de mobiliteitsvergoeding in 2019 bedraagt 20% x 6/7 x 40.500 EUR = 6.942,86 EUR.
Het voordeel alle aard voor deze mobiliteitsvergoeding bedraagt 4% x 6/7 x 40.500 EUR = 1.388,57 EUR.

Bron en info:EASYPAY GROUP Overpelt
Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt