De jager-verzamelaars zwierven in de Kempen rond vanaf 11.700 v. Chr.. Ze kampeerden een korte tijd op een droge zandduin nabij een waterplas en trokken dan verder. Vanaf 4.000 v. Chr. wijzigde de levenswijze van de mensen: ze werden boeren. Ze hakten plekken open in het loofbos, bouwden boerderijen, hielden vee en legden akkers aan. Ze woonden lange tijd op dezelfde plaats en veranderden de natuur in een boerenlandschap.

Het verhaal van de prehistorie eindigde met de komst van de Romeinen in onze streek, net voor onze tijdsrekening startte.

vrijdag 08 oktober 2021
zaterdag 09 oktober 2021
zondag 10 oktober 2021

Gratis

De Kolonie – Archeologisch Museum
Kolonie 77
3920 Lommel