Om de nodige flexibiliteit te bieden kondigde de ministerraad eerder aan dat de opname van een halve dag tijdelijke werkloosheid mogelijk zou worden in de sectoren van de dienstencheques en het leerlingenvervoer. De ministerraad maakte de reikwijdte van deze maatregel nu concreet.

In de dienstenchequesector en het leerlingenvervoer zal bij het wegvallen van één van de onderscheiden opdrachten van een werknemer op dezelfde dag omwille van een onvoorzienbare reden die het rechtstreeks gevolg is van de coronapandemie, de werkgever geen gewaarborgd dagloon moeten betalen voor die verloren arbeidsuren.

De werknemer zal voor die halve werkdag een werkloosheidsuitkering ontvangen. Om gebruik te kunnen maken van een halve dag werkloosheid moeten de verloren arbeidsduren minstens de helft bedragen van het op die werkdag voorziene uurrooster. Bovendien moet de werkdag van de werknemer opgesplitst zijn in twee duidelijk van elkaar onderscheiden opdrachten.

Deze maatregel geldt tot en met 30 juni 2021.
Bron en info: Easypay Group
Industrielaan 16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38