Een gratis feestmaaltijd voor denkers

Filosofie is stoppen met weten en beginnen met denken. Filosofie doet stilstaan, afstand nemen, vragen stellen. Haar niet-aflatende missie is: twijfel zaaien. Onrust stoken. Wat zogezegd vaststaat, aan het wankelen brengen en terug in vraag stellen. Filosofie veronderstelt daarom de moed om onzeker en kwetsbaar te zijn, om de eigen uitgangspunten en vooronderstellingen kritisch te onderzoeken en de zekerheden over jezelf en de wereld los te laten. Filosofie verruimt het blikveld, verbreedt de horizon en reikt onvermoede perspectieven en mogelijkheden aan. Door een ruimer begrip van onszelf en de wereld te bieden, is filosofie een blijvende inspiratiebron om beter, wijzer, vrijer en gelukkiger te leven in een complexe, dubbelzinnige en ambivalente wereld.

Op de laatste zondag van de maand maken we tijd voor een filosofisch moment. De deelnemers kiezen een vraag om samen over te filosoferen, een vraag die ze ook zelf in de groep brengen. Begeleider Márnix Vanlangenaeker daagt de deelnemers uit om in groep door te denken en zet hen aan tot het zoeken naar antwoorden. Alles gebeurt in een ongedwongen sfeer, zonder onderscheid in leeftijd, sociale achtergrond of beroep. Ook diploma’s zijn niet van tel.

Belangrijk! Filosofie is stoppen met weten en beginnen met denken

Het Filocafé van zondag 26 januari 2020 vindt plaats in de Openbare Bibliotheek. Tussen de boekenrekken geeft Márnix filosofische en literaire tips en wordt het filosofisch gesprek poëtisch ingekleurd. Nadien heffen we het glas op het nieuwe jaar!

data: 15/12/2019, 26/01/2020, 23/02/2020, 29/03/2020, 26/04/2020, 24/05/2020, 28/06/2020

Van 9,30u tot 12,30u

Prijs: gratis, 3 euro voor koffie en koekjes
Locatie: Het Praathuis
I.s.m. de Openbare Bibliotheek
max: 40 plaatsen
Begeleiding: dhr. Márnix Vanlangenaeker