Een gratis feestmaaltijd voor denkers

Elke laatste zondag van de maand nodigt Márnix Vanlangenaeker je uit om te filosoferen. Filosofie is stoppen met weten en beginnen met denken. Filosofie doet stilstaan, afstand nemen, vragen stellen. Haar niet-aflatende missie is: twijfel zaaien. Onrust stoken. Wat zogezegd vaststaat, aan het wankelen brengen en terug in vraag stellen. Filosofie veronderstelt daarom de moed om onzeker en kwetsbaar te zijn, om de eigen uitgangspunten en vooronderstellingen kritisch te onderzoeken en de zekerheden over jezelf en de wereld los te laten.

Filosofie verruimt het blikveld, verbreedt de horizon en reikt onvermoede perspectieven en mogelijkheden aan. Door een ruimer begrip van onszelf en de wereld te bieden, is filosofie een blijvende inspiratiebron om beter, wijzer, vrijer en gelukkiger te leven in een complexe, dubbelzinnige en ambivalente wereld.

30/10/2022, 27/11/2022, 18/12/2022, 26/02/2023, 26/03/2023, 30/04/2023, 28/05/2023

9:30u – 12:30u

  • Prijs:

    Gratis

  • Locatie: CC De Adelberg, Kleine zaal
  • I.s.m. de Openbare Bibliotheek
  • 30 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Márnix Vanlangenaeker