Vorige week werd de inhoud van de federale informateursnota van informateur Paul Magnette (PS) bekendgemaakt.
Daarin wordt een belangrijke hervorming van de autofiscaliteit voorzien, meer bepaald omtrent de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens in de vennootschapsbelasting.
Vanaf 1 januari 2023 zouden firmawagens die over een verbrandingsmotor beschikken, niet langer fiscaal aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting.
De voorgenomen afschaffing heeft voor ondernemingen uiteraard een grote impact daar deze de netto kostprijs van de bedrijfswagens aanzienlijk verhoogt.
De invoering van de maatregel zou echter gefaseerd gebeuren zodat de fiscale aftrek voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor pas vanaf 2023 volledig zal verdwijnen.
Voor de groene wagens (zonder CO2-uitstoot) blijft het fiscale voordeel (dat 100% bedraagt vanaf 1 januari 2020) behouden.

Firmawagen met verbrandingsmotor.

Op die manier wil de toekomstige regering de aankoop van wagens zonder CO2-uitstoot (bijvoorbeeld elektrische wagens en wagens op waterstof) stimuleren.
Deze maatregel staat uiteraard nog niet definitief vast. Veel zal afhangen van de regeringsonderhandelingen.
Bron en info: Easypay Group Industrielaan 16, 3900 Pelt
tel:  011 53 18 38