Het wetgevend kader dat de totale duur van de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd/duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten beperkt, geeft gevolg aan een arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 juni 2021.

Principe

Naast de afzonderlijke regels voor enerzijds de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en anderzijds de opeenvolging van vervangingsovereenkomsten wordt het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten beperkt.

Vanaf 8 mei 2023 geldt een maximumduur van 2 jaar voor de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd/duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten.

Indien de periode van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd/duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten langer dan 2 jaar duurt, gelden de regels voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Uitzondering

De maximumduur van 2 jaar geldt niet indien een onderbreking is toe te schrijven aan de werknemer.

In het geval dat een vervangingsovereenkomst volgt op verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk, wordt de vervangingsovereenkomst éénmalig buiten beschouwing gelaten voor de berekening van de totale termijn van 2 jaar.
Dit is het geval indien de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten gerechtvaardigd zijn wegens de aard van het werk of wegens een andere wettige reden en indien de totale duur van de opeenvolging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of duidelijk omschreven werk en de vervangingsovereenkomst niet meer dan 3 jaar bedraagt.

Inwerkingtreding

De nieuwe regels gelden voor de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden vanaf 8 mei 2023.
Bij de beoordeling worden de arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn vóór 8 mei 2023 maar die opeenvolgend voorafgingen aan de arbeidsovereenkomst die gesloten wordt vanaf 8 mei 2023 mee in rekening genomen.
Bron en info: Easypay Group Pelt

Telefoon:  011 53 18 38

Website: www.easypay-group.com

Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt