Geen bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers bij aanwerving tijdens de maanden oktober, november of december 2022.

Indien u als werkgever een jongere in dienst neemt tijdens de maanden oktober, november en/of december 2022, kan deze jongere genieten van een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht;
  • iedere studie met volledig leerplan of volledige leertijd hebben stopgezet;
  • alle activiteiten die door een studie, leertijd of opleidingsprogramma opgelegd zijn, hebben stopgezet;
  • zijn tewerkstelling aanvatten tijdens de maanden oktober, november en/of december;
  • een bruto belastbaar maandinkomen ontvangen dat niet hoger is dan 3.625 EUR.

Deze jongeren zullen de grens van het belastbaar inkomen niet bereiken en bijgevolg geen personenbelasting verschuldigd zijn op het einde van het jaar van hun indiensttreding. Om deze reden dient er ook geen bedrijfsvoorheffing (dit is een voorschot op de personenbelasting) te worden ingehouden op het inkomen van de jonge werknemer die in dienst treedt in de loop van het vierde kwartaal.

Bron: Easypay Group Pelt
Adres:Industrielaan 16, 3900 Overpelt, Belgiƫ
Telefoon:
+32 11 53 18 38