Dagorde open zitting Zitting van 26 maart 2019 om 20 u

Verslag gemeenteraad dd. 26-02-2019 – openbare zitting – Goedkeuring
Eengemaakt bibliotheeksysteem – Goedkeuring
Goedkeuring gebruikersreglement bibliotheek – Goedkeuring
Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw Erfgoed Lommel – Vaststelling
Aanvullend reglement betreffende Speelpleinstraat ter hoogte van publieksparking stadion Lommel SK, 4 parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap – Goedkeuring
Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Mudakkers – C1 met onderbord M2 – Goedkeuring
Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Maatheide – max 50 km/u – Goedkeuring
Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Vreyshorring – Parkeerverbod E3 – 5m (ter hoogte van huisnummer 74) – Goedkeuring
Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Rodekruisstraat – Parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap – 8m – Goedkeuring
Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende het eenrichtingsverkeer in de Vredestraat – Goedkeuring
Bestrijkingswerken 2019 – Goedkeuring ontwerp – Goedkeuring
Afrekening 2018 Uitbating de Kievit VZW – Goedkeuring
Begroting 2019 van Uitbating de Kievit VZW – Goedkeuring
Retributiereglement tarieven bibliotheek Lommel – Goedkeuring
Goedkeuren concessie Teutenmarkt – Goedkeuring
Goedkeuring aanpassing akte erfpacht BoudewijnschoolOnderwijsstraat – Goedkeuring
Goedkeuren gratis grondafstand in verkaveling Duinenstraat/Mezenstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
Gratis grondafstand in verkavelingswijziging Molenstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
Goedkeuring voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders Cipal – Goedkeuring
Aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering Nolimpark DV – Goedkeuring
Voordracht bestuurders Nolimpark DV – Goedkeuring
Mandaat vertegenwoordigers bijzondere algemene vergadering Nolimpark DV – Vaststelling
Aanduiden leden raad van bestuur AGB Sport en Recreatie Lommel – Goedkeuring
Aanduiden vertegenwoordiger Landwaarts CVBA – Goedkeuring
Voordracht vertegenwoordigers van de gebruikers Stedelijk Motorcrosscentrum Lommel vzw – Goedkeuring
Kennisgeving jaarverslagen toepassing gemeentelijke administratieve sancties in 2018 – Kennisneming
Aanduiden vertegenwoordiger Ons Eigen Huis nv – Goedkeuring
Vacantverklaring 1 functie: Hoofdinspecteur wijk – Goedkeuring
Goedkeuring bestek “Aankoop en plaatsen van een telefooncentrale voor de politiezone Lommel” – Goedkeuring
Stand van zaken beleidsnota (SAMEN sp.a) – Kennisneming
Afbraakvergunning project K. Leopoldlaan (SAMEN sp.a) – Kennisneming
Stand van zaken Parelstrand (SAMEN sp.a) – Kennisneming
Vuurwerk in Lommel (SAMEN sp.a) – Kennisneming
Hervormingen vennootschaps- en verenigingsrecht (N-VA) – Kennisneming
Subsidies aan verenigingen (N-VA) – Kennisneming
Meldpunt stormschade (N-VA) – Kennisneming
Heraanleg markt en omliggende straten (voor3920Lommel) -Kennisneming
Sluikstorten (voor3920Lommel) – Kennisneming
Handelszone Bruisend Lommel (voor3920Lommel) – Kennisneming
HD 1 Voordracht vertegenwoordiger algemene en buitengewone algemene vergaderingen Fluvius o.v. – Goedkeuring
HD 2 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering
Fluvius o.v. en voordracht van een kandidaat-bestuurder – Goedkeuring

DELEN
Vorig artikelGrensloop Lommel
Volgend artikelWeekoverzicht