MEDEDELINGEN
Verwerping door de gouverneur van de klacht van Samen vooruit tegen de beslissing van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 24 mei 2022 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement.
Onderzoek en beslissing door de gouverneur van Limburg de heer Jos Lantmeeters.
Stand van zaken corona en vaccinatie.
We wensen de gemeenteraadsleden te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen en vaccinatie.

OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2022_GR_00290 Ontslag raadslid – onderzoek geloofsbrief – installatie en eedaflegging vervangend raadslid – rangorde raadsleden – Goedkeuring
2 2022_GR_00256 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 28 juni 2022 – openbare zitting – Goedkeuring
3 2022_GR_00261 Vergaderdata gemeenteraden en gemeenteraadscommissies in 2023 – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Onderwijs
4 2022_GR_00293 Aanpassing schoolreglement stedelijke basisscholen – Goedkeuring

Karel Wieërs

Financiën
5 2022_GR_00276 2022042 – Zomeronderhoud 2023-2024 – Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring
Juridische dienst
6 2022_GR_00294 Protocol voor gegevensuitwisseling tussen Limburg.net en de stad Lommel – Goedkeuring

Sophie Loots
Openbare werken
7 2022_GR_00285 2021-203 Design and Build verbouwing (her) inrichting van site
Toerisme Lommel/GlazenHuis : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring
8 2022_GR_00295 2021-203 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst VZW
toerisme – Stad Lommel ifv DB Toerisme Lommel – Goedkeuring
9 2022_GR_00284 2022-102 Ontwerper structureel onderhoud 2022-2025 : starten
procedure en lijst uit te nodigen firma’s – Goedkeuring
R.O. / Planning en mobiliteit
10 2022_GR_00292 Advies voetgangersoversteekplaatsen N746 Lepelstraat x
Wijerken x Kwadeveldenstraat – Goedkeuring
11 2022_GR_00280 Advies voetgangersoversteekplaats N712 x Vreskesvennen –
Goedkeuring
12 2022_GR_00281 Advies voetgangersoversteekplaats N712 x Sterstraat – Goedkeuring
13 2022_GR_00291 Advies snelheidsbeperking N769 – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Sport
14 2022_GR_00266 Wijziging subsidieovereenkomst bouwdossier Lutlommel VV –
Goedkeuring
15 2022_GR_00267 Goedkeuring aanpassing subsidiereglement sport – Goedkeuring

Johan Bosmans

Financiën
16 2022_GR_00273 Belastingreglement op de verwaarloosde en/of leegstaande  bedrijfsgebouwen – Goedkeuring
17 2022_GR_00271 Belastingreglement op de verwaarlozing van gebouwen en woningen – Goedkeuring
18 2022_GR_00272 Belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen
– Goedkeuring

Nancy Bleys
Maatschappelijke dienstverlening
19 2022_GR_00282 Samenwerkingsovereenkomst VDAB “Samen sterk voor lokaal werk 2022-2025” – Goedkeuring
Sociale woningen, huurwoningen
20 2022_GR_00264 Overeenkomst tussen OCMW Lommel, stad Lommel en Kempisch
Tehuis betreffende investeringen in de sociale woningen van Lommel-Kolonie – Goedkeuring
R.O. / Woonbeleid
21 2022_GR_00262 Advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied Limburg in functie van de aanvraag tot tijdelijke verlenging van de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij – Goedkeuring
22 2022_GR_00258 Wedstrijdreglement duurzaam en innovatief wonen – Goedkeuring

Bob Nijs
Bedrijfsleven
23 2022_GR_00279 Goedkeuren gewijzigde samenwerkingsovereenkomst in kader
van project ZEMC ‘Zero Emission Mobility Campus’ – Goedkeuring
24 2022_GR_00255 Aanvraag tot doorverkoop perceel industriegrond met gebouw
t/p Maatheide 116 – Goedkeuring
Grondbeleid
25 2022_GR_00274 Gratis grondafstand bij stedenbouwkundige vergunning t/p
Buizerdstraat en opname ervan in het openbaar domein – Goedkeuring
26 2022_GR_00277 Aankoop gronden in functie van minnelijke verwerving grondzates
fase 1 Rondweg Lommel – Goedkeuring
27 2022_GR_00275 Verlenging huurovereenkomst met Belgium Tower Partners (KPN
Orange/Telenet) – GSM-station LI2524X – Priester Daensstraat – Goedkeuring
28 2022_GR_00278 Gebruiksovereenkomsten oefenterrein verkeerspark t/p Marie
Curiestraat – Goedkeuring
Bevolking
29 2022_GR_00283 Straatnamen trage wegen – definitief – Goedkeuring
30 2022_GR_00296 Straatnaamgeving – principieel – Goedkeuring
Politie
31 2022_GR_00268 Goedkeuring aansluiting overheidsopdracht maaltijdcheques –
Goedkeuring

Secretariaat & archief

IR 1 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Ronny Geysen: Nijpend onderdak voor de carnavalsverenigingen in Lommel.
IR 2 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Kris Verduyckt: Hoge energiekosten
IR 3 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Jean Jacques Melotte: Open Huis  Lommel
IR 4 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Stefanie Lieben: Kinderopvang /
onthaalouders in Lommel
IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Rita Phlippo: Besparingen in functie van hoge prijzen en inflatie
IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Energiefactuur
IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Energietekorten in de winter?
IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Project Kruispunt Stationsstraat en Singel

DELEN
Vorig artikelKrap Bij Kas
Volgend artikelSprookjes enzo