Gemeenteraad:  Dagorde Zitting van 24 januari 2023
OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2023_GR_00002 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 20 december 2022 –
openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Jeugd
2 2023_GR_00011 Vernieuwing convenant speelpleinwerking Kriebelboom –
Goedkeuring
Evenementen
3 2023_GR_00017 Subsidiereglement evenementen – wijziging – Goedkeuring

Sophie Loots
Mobiliteit
4 2023_GR_00019 Brief van minister Peeters betreffende de nota Noord-Zuid
Limburg – Kennisneming
Meting
5 2023_GR_00018 Definitieve vaststelling van grafisch plan in kader van
gedeeltelijke afschaffing gemeentewegen buurtwegen nr. 14 en 42 – Goedkeuring

Joris Mertens
Duurzaamheid
6 2023_GR_00020 Goedkeuring (energetische) renovatiewerken stedelijke
basisschool ‘t Stekse en stedelijke basisschool De Schommel ikv energiezorgplan – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Sport
7 2023_GR_00005 Aanpassing tariefreglement Soevereinarena, vergader- en
congrescentrum – Goedkeuring
8 2023_GR_00010 Wijziging subsidieovereenkomst bouwdossier Lutlommel VV –
Goedkeuring

Bob Nijs
Algemeen directeur
9 2023_GR_00009 Rapporten thema-audit ‘Opvolging van Verzelfstandigde en
Verbonden Entiteiten’ van Audit Vlaanderen – Kennisneming
Juridische dienst
10 2023_GR_00015 Wedkantoor Leuken 118 – verzoek tot het afsluiten van een
convenant – Goedkeuring
Grondbeleid
11 2023_GR_00012 Gratis grondafstand in deling voor opmaak akte en opname in
het openbaar domein – Goedkeuring
Politie
12 2023_GR_00006 Voorstel aangepaste openingsuren onthaal/klachtendienst Politie
Lommel – Goedkeuring
13 2023_GR_00004 Besluit gouverneur omtrent personeelsformatie PZ Lommel –
Kennisneming

Secretariaat & archief

IR 1 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Ersin Kemaldar: Zinloos geweld in
Lommel
IR 2 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Elly Vanbrabant: Verbouwing toerisme
IR 3 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Ronny Geysen: Stand van zaken
Burgemeestershuis
IR 4 Mondelinge vraag van raadsleden Rita Phlippo, Kris Verduyckt: Verkeerspalen
oversteekplaatsen