Dagorde open zitting Zitting van 26 mei 2020
OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2020_GR_00137 Verslag gemeenteraad 28.04.2020 – openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Onderwijs
2 2020_GR_00144 Ontbinding Scholengemeenschap De Kempen – Goedkeuring
3 2020_GR_00145 Toetreding tot scholengemeenschap ‘Lommelse Scholengemeenschap’ – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
4 2020_GR_00132 Mandaat vertegenwoordiger gewone algemene vergadering Pontes – Goedkeuring
5 2020_GR_00133 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Limburg.net – Goedkeuring
6 2020_GR_00134 Aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering EthiasCo cvba – Goedkeuring
7 2020_GR_00138 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Cipal DV – Goedkeuring
8 2020_GR_00139 Toetreding tot en aanduiding vertegenwoordiger in de vzw Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) – Goedkeuring
9 2020_GR_00146 Mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering Nolimpark DV – Goedkeuring

Joris Mertens
R.O. / Vergunningen
10 2020_GR_00143 Samenstelling adviesorgaan Kwaliteitskamer – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Internationale samenwerking
11 2020_GR_00141 Jaarprogramma 2020 – Ongwediva Town Council – Kennisneming
12 2020_GR_00142 Jaarprogramma 2020 Jongerenwerking Ciudad Darío – Kennisneming

Bob Nijs
Grondbeleid
13 2020_GR_00140 Goedkeuren vertegenwoordiging stad bij sterkmaking – verkoopovereenkomst Kristalpark III – Onroerend goed beheer Marion nv – Goedkeuring
HD 1 2020_GR_00147 Statutenwijziging DISV Regio Noord-Limburg – Goedkeuring