Dagorde open zitting Zitting van 27 oktober 2020

Bob Nijs
Algemeen directeur
1 2020_GR_00289 Goedkeuren intentieverklaring Politiefusie Noordwest-Limburg – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Onderwijs
2 2020_GR_00282 Aanpassing schoolreglement stedelijke basisscholen – Goedkeuring
Evenementen
3 2020_GR_00206 Nieuw subsidiereglement evenementen – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
4 2020_GR_00270 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Fluvius Limburg – Goedkeuring
5 2020_GR_00271 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Fluvius OV – Goedkeuring
6 2020_GR_00226 Goedkeuring huishoudelijk reglement m.b.t. privaat gebruik van terreinen van de stad Lommel in functie van evenementen – Goedkeuring
Grondbeleid
7 2020_GR_00272 Verlenging concessie jachthaven – Goedkeuring

Sophie Loots
Openbare werken
8 2020_GR_00283 2018-105 Goedkeuren lastenboek/procedure aanbesteding voetpaden wijk Barrier, aanleg bufferbekken en verbinding Heide met Heidebloemstraat – Goedkeuring

Johan Bosmans
Secretariaat & archief
9 2020_GR_00287 Kennisname stand van zaken corona maatregelen – Kennisneming
Horeca
10 2020_GR_00277 Toelagereglement houdende het verlenen van steun aan de horeca bij investering in tenten nav Covid19 – Goedkeuring
Financiën
11 2020_GR_00227 Retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar domein door terrassen e.a. – wijziging – Goedkeuring
12 2020_GR_00228 Retributiereglement m.b.t. het gebruik van terreinen van de stad Lommel in functie van evenementen – Goedkeuring
13 2020_GR_00229 Retributiereglement m.b.t. het privaat gebruik van het openbaar domein voor evenementen – Goedkeuring
14 2020_GR_00288 Retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar domein bij bouw-, onderhouds- en instandhoudingswerken en verhuis – Goedkeuring

Bob Nijs
Grondbeleid
15 2020_GR_00269 Gratis grondafstand in verkaveling Pijlstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
16 2020_GR_00273 Gratis grondafstand in verkaveling Schoolstraat/Landbouwstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – goedkeuring
17 2020_GR_00274 Gratis grondafstand bij stedenbouwkundige vergunning Buksstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging wegtracé – Goedkeuring
18 2020_GR_00275 Gratis grondafstand en aankoop perceel bij stedenbouwkundige vergunning Koningsstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging wegtracé – Goedkeuring
19 2020_GR_00276 Aankoop en gratis grondafstand in verkaveling Kloosterstraat/Koning Leopoldlaan, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
20 2020_GR_00281 Aankoop gronden in functie van minnelijke verwerving grondzates fase 1 Rondweg Lommel – Goedkeuring
21 2020_GR_00286 Toelating organisatie openbare verkoop stedelijke bouwkavels Louis Paul Boonstraat en Eltenbos – Goedkeuring

Politie
22 2020_GR_00284 Aankoop module woonstcontrole (Focus) – Goedkeuring
23 2020_GR_00285 Goedkeuring bestek “Aankoop van kogelwerende vesten, bicolore hoezen en discrete hoezen” – Goedkeuring

Secretariaat & archief
24 2020_GR_00294 Corona en horeca (SAMEN sp.a) – Kennisneming
25 2020_GR_00290 Nieuwe investeringen in sociale huisvesting (SAMEN sp.a) – Kennisneming
26 2020_GR_00291 De Adelbergfilm (SAMEN sp.a) – Kennisneming
27 2020_GR_00292 Windproject Nyrstar Pelt (SAMEN sp.a) – Kennisneming
28 2020_GR_00293 Werking diensten bouwvergunningen en handhaving (SAMEN sp.a) – Kennisneming
29 2020_GR_00295 Mobiliteitsplan: mobipunten en fietsboulevards (voor3920Lommel) – Kennisneming
30 2020_GR_00296 Verkeersoverlast Kerkstraat en Mudakkers (voor3920Lommel) – Kennisneming