Videostream van de Gemeenteraad: https://www.youtube.com/watch?v=NeGxCfTo868

Dagorde open zitting Zitting van 26 januari 2021
OPENBARE ZITTING

Bob Nijs

Secretariaat & archief
1 2021_GR_00006 Verslag gemeenteraad 15 december 2020 – openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken

Kinderopvang
2 2021_GR_00013 Aanpassing huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang – Goedkeuring
Jeugd
3 2021_GR_00025 Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Lommel en PROFO vzw – Goedkeuring

Karel Wieërs

Juridische dienst
4 2021_GR_00019 EVA vzw Erfgoed Lommel – Samenwerkingsovereenkomst 2021- 2025 en evaluatieverslag – Goedkeuring
5 2021_GR_00020 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA vzw
Erfgoed Lommel – Goedkeuring
6 2021_GR_00031 EVA vzw Toerisme Lommel – Samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 en evaluatieverslag – Goedkeuring

Sophie Loots

R.O. / Planning en mobiliteit
7 2021_GR_00027 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Balendijk – Goedkeuring

Joris Mertens

Milieu
8 2021_GR_00017 Stedelijk groenplan 2020-2030 – Goedkeuring
R.O. / Planning en mobiliteit
9 2021_GR_00026 PPS Samenwerkingsovereenkomst “PPS Mudakkers” – Goedkeuring

Johan Bosmans

Secretariaat & archief
10 2021_GR_00021 Kennisname stand van zaken corona maatregelen – Kennisneming
Financiën
11 2021_GR_00004 Overeenkomst Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – Goedkeuring
12 2021_GR_00005 Belastingreglement op de verwaarlozing van gebouwen en woningen – Goedkeuring
13 2021_GR_00008 Maatregelen in het kader van COVID-19: aanpassing retributiereglementen voor het jaar 2021 – aanpassing aanvangsdatum – Goedkeuring
14 2021_GR_00009 Retributie voor de afgifte van de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en de bestuurderspas – Goedkeuring
15 2021_GR_00010 Retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar domein door terrassen – wijziging – Goedkeuring
16 2021_GR_00011 Maatregelen in het kader van COVID-19: toelage aan verblijfsparken gedurende periode van non-activiteit 2de lockdown – Goedkeuring
17 2021_GR_00012 Goedkeuring vrijstelling betaling concessievergoedingen, huurprijzen of zakelijke rechten omwille van de coronacrisis –
Goedkeuring
18 2021_GR_00014 Retributiereglement op de uitvoering van werken voor derden – Goedkeuring
19 2021_GR_00028 Maatregelen in het kader van COVID-19: aanpassing belastingreglement voor het jaar 2021 – aanpassing aanvangsdatum/intrekking voor 2021 – Goedkeuring
20 2021_GR_00030 Belastingreglement op ambulante handel op privé-domein – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks

Financiën
21 2021_GR_00024 AGB Sport & Recreatie Meerjarenplan 2020-2025 – Goedkeuring
Document M3 – Goedkeuring

Bob Nijs

Grondbeleid
22 2021_GR_00015 Goedkeuring gebruiksovereenkomst IOED Bosland – Vzw De Kom – Goedkeuring
23 2021_GR_00016 Aankoop gronden in functie van minnelijke verwerving grondzates fase 1 Rondweg Lommel – Goedkeuring
24 2021_GR_00018 Nieuwe huurovereenkomst Telenet-site LI2544B-Pijnvenstraat 35 – Goedkeuring
25 2021_GR_00022 Aankoop handelspanden Vryheyt 4A, 4B en 4C in functie van uitbreiding Glazen Huis – Goedkeuring
Financiën
26 2021_GR_00003 PZ Lommel – Goedkeuring budget 2021 door het federaal toezicht – Kennisneming
27 2021_GR_00023 AGB Patrimonium Meerjarenplan 2020-2025 – Goedkeuring
Document M3 – Goedkeuring

Secretariaat&archief

28 2021_GR_00034 Veilige schoolomgeving BALU (SAMEN sp.a) – Kennisneming
29 2021_GR_00035 Verkeerssituatie de Hutten (SAMEN sp.a) – Kennisneming
30 2021_GR_00036 Situatie industrieterrein Kerkhoven (SAMEN sp.a) – Kennisneming
31 2021_GR_00037 Rustplaats bussen aan het Kerkplein (SAMEN sp.a) – Kennisneming
32 2021_GR_00032 Gehandicaptenparking aan het politiekantoor (PVDA) – Kennisneming
33 2021_GR_00033 Lommelaren krijgen niet waar ze recht op hebben (PVDA) – Kennisneming
34 2021_GR_00038 Uitrit de Singel en McDonalds via Stationsstraat (voor3920Lommel) – Kennisneming
35 2021_GR_00039 Soeverein wordt vaccinatiecentrum (voor3920Lommel) – Kennisneming