Dagorde open zitting Zitting van 26 oktober 2021   OPENBARE ZITTING

Bob Nijs

Secretariaat & archief
1 2021_GR_00296 Ontslag raadslid – onderzoek geloofsbrief – installatie en
eedaflegging vervangend raadslid – rangorde raadsleden – Goedkeuring
2 2021_GR_00293 Notulen gemeenteraad 28 september 2021 – openbare zitting – Goedkeuring
3 2021_GR_00315 Vergaderdata gemeenteraden en gemeenteraadscommissies 2022 – Kennisneming

Peter Vanderkrieken

Jeugd
4 2021_GR_00306 Samenwerkingsovereenkomst OverKop Noord, West en Midwest Limburg – Goedkeuring

Sophie Loots

Financiën
5 2021_GR_00304 2021118 – Realisatie Kunstwerk Poort Bosland – Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring
6 2021_GR_00305 2021116 – Aanstellen ontwerper “verbinding centrum – Park Soeverein” – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring
R.O. / Planning en mobiliteit
7 2021_GR_00307 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Mobiliteit’ – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks

Financiën
8 2021_GR_00297 Lutlommel VV – borgstelling lening – Goedkeuring
Samenleving
9 2021_GR_00310 Goedkeuring wijziging statuten Seniorenraad – Goedkeuring
10 2021_GR_00311 Goedkeuring aanpassingen subsidiereglement Seniorenraad – Goedkeuring

Johan Bosmans

Financiën
11 2021_GR_00295 Uitbetalen toelage politieke fracties – Goedkeuring
12 2021_GR_00314 Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsenstallingen – Goedkeuring

Nancy Bleys

R.O. / Woonbeleid
13 2021_GR_00312 Afbakening werkingsgebieden voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij – Goedkeuring
Maatschappelijke dienstverlening
14 2021_GR_00313 Aanduiding leden algemene vergadering en Raad van Beheer vzw Strijk en Poets studio Lommel – Goedkeuring

Bob Nijs

Juridische dienst
15 2021_GR_00273 Wijzigingen GAS-codex – Goedkeuring
Personeel, O&O en verzekeringen
16 2021_GR_00302 Wijziging RPR – Goedkeuring
Bedrijfsleven
17 2021_GR_00303 Aanvraag doorverkoop perceel industriegrond met gebouw t/p Lodewijk de Raetstraat 48 – Goedkeuring
Integraal waterbeheer
18 2021_GR_00308 Ontwerp aanleg fietspad en herinrichting kruispunten t/p Maatheide – Goedkeuring
Grondbeleid
19 2021_GR_00298 Voorwaardelijke ruiltransactie m.b.t. percelen gelegen Adelberg – Sleutelstraat – Molsekiezel – Goedkeuring
20 2021_GR_00299 Overdracht patrimonium naar ZorgGroep Lommel – Goedkeuring
Politie
HD 1 Goedkeuring deelname raamovereenkomst betreffende ophalen en verwerking lachgas en mandaatstelling PROCLIM – Goedkeuring

Secretariaat & archief

21 2021_GR_00317 Stand van zaken coronabesmetting Lommel (Samen Vooruit) – Kennisneming
22 2021_GR_00318 Patrimoniumstudie (Samen Vooruit) – Kennisneming
23 2021_GR_00319 Stand van zaken windmolens Maatheide (Samen Vooruit) – Kennisneming
24 2021_GR_00320 Stijgende engergieprijzen (Samen Vooruit) – Kennisneming
25 2021_GR_00321 Heraanleg wegdek Lutlommel en Leuken na rioleringswerken (voor3920Lommel) – Kennisneming
26 2021_GR_00322 Wekelijkse markt op het Hertog Janplein (voor3920Lommel) – Kennisneming
27 2021_GR_00323 Kruising Stationsstraat – Ring N71 (voor3920Lommel) – Kennisneming
28 2021_GR_00324 Stand Van zaken windmolens Maatheide (PVDA) – Kennisneming
29 2021_GR_00325 Stand van zaken bewakingscamera’s (PVDA) – Kennisneming