Dagorde open zitting Zitting van 24 september 2019
OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2019_GR_00346 Ontslag raadslid – onderzoek geloofsbrief – installatie en eedaflegging vervangend raadslid – rangorde raadsleden – Goedkeuring
2 2019_GR_00329 Verslag gemeenteraad dd. 25-06-2019 – openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Financiën
3 2019_GR_00314 Investeringstoelage aan Kerkfabriek Sint-Barbara Lommel-Werkplaatsen – Goedkeuring
4 2019_GR_00315 Overeenkomst stad Lommel en KF Sint-Barbara Lommel Werkplaatsen betreffende restauratieproject Mariapark – kostenverdeling – Bekrachtiging
Juridische dienst
5 2019_GR_00318 Eindejaarsstukken 2018 Kunstacademie Noord-Limburg – Goedkeuring

Bibliotheek
6 2019_GR_00335 Samenstelling adviesraad bibliotheek – Goedkeuring
IVA De Adelberg
7 2019_GR_00337 IVA De Adelberg – goedkeuring jaarverslag 2018 – Goedkeuring

Karel Wieërs
Stadswerken
8 2019_GR_00312 Leveren van huisvuilwagen voor stadswerken – Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring

Juridische dienst
9 2019_GR_00313 Aanduiden vertegenwoordiger vzw Bosgroep Limburg – Goedkeuring
10 2019_GR_00317 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering, buitengewone vergadering IGL – Vaststelling
11 2019_GR_00319 Mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering Nolimpark
DV – Vaststelling
12 2019_GR_00328 Verwijderen graven op stedelijke begraafplaats Lommel-Kolonie – Goedkeuring

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
13 2019_GR_00339 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende parkeerverbod Boskantstraat, uitgezonderd schoolbussen – Goedkeuring
14 2019_GR_00340 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Molenstraat (tussen Koning Albertlaan en Lutlommel) – snelheidsmaatregelen – Goedkeuring

Openbare werken
15 2019_GR_00341 Goedkeuren ontwerp renovatie Aquafin collector Leuken – Goedkeuring
Joris Mertens

Financiën
16 2019_GR_00308 Houtverkoop handelaars 2019 – Goedkeuring
Juridische dienst
17 2019_GR_00338 Goedkeuren criteria en voorwaarden concessie uitbating dierenasiel – Goedkeuring

Johan Bosmans
Financiën
18 2019_GR_00300 Toelage geboortepremie: opheffing – Goedkeuring
19 2019_GR_00301 Toelage adoptiepremie: opheffing – Goedkeuring
20 2019_GR_00302 Toelage adoptie – en geboortepremie – Goedkeuring

Nancy Bleys
Secretariaat & archief
21 2019_GR_00332 Aanduiding vertegenwoordiger Stad Lommel in de zorgraad – Goedkeuring
Maatschappelijke dienstverlening
22 2019_GR_00327 Huisvesting van vzw Compagnie en Co – Goedkeuring
R.O. / Woonbeleid
23 2019_GR_00305 Intergemeentelijk samenwerkingsverband wonen ‘HeLo’ tussen Lommel en Hechtel-Eksel en projectvoorstel IGS ‘HeLo’ – Goedkeuring
24 2019_GR_00306 Overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting/verderzetting van het intergemeentelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid ‘HeLo’ – Goedkeuring

Bob Nijs
Secretariaat&archief
25 2019_GR_00320 Besluit zoneraad 30/08/2019: inspectierapport – Kennisneming

Bevolking
26 2019_GR_00333 Goedkeuren straatnamen – principieel – Goedkeuring
Juridische dienst
27 2019_GR_00326 Prioriteitenlijst Handhaving – Goedkeuring

Grondbeleid
28 2019_GR_00336 Goedkeuring project “Zonnedaken delen” – Goedkeuring
29 2019_GR_00309 Nieuwe huurovereenkomst ASTRID-site LM011-6/Ruwe Heuvelweg (Maatheide) – Goedkeuring
30 2019_GR_00331 Goedkeuring verkoop perceel grond met schoolgebouw t/p De Warande aan VZW Lommelse Katholieke Basisscholen –
Goedkeuring
31 2019_GR_00307 Goedkeuring aankoop perceel grond t/p Gelderhorsten – Goedkeuring
32 2019_GR_00323 Aankoop Kerk Stevensvennen – Kerkfabriek Sint-Barbara t/p Roerstraat 4 – Goedkeuring
33 2019_GR_00311 Aankoop perceel grond bij omgevingsvergunning stedenbouwkundige handeling Vreyshorring, opname ervan in het openbaar domein en wijziging wegtracé – Goedkeuring
34 2019_GR_00316 Gratis grondafstand bij stedenbouwkundige vergunning Molsekiezel/Gasstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging wegtracé – Goedkeuring
35 2019_GR_00321 Gratis grondafstand in verkaveling Schoolstraat/Groenstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
36 2019_GR_00322 Gratis grondafstand in verkaveling Eviestraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
37 2019_GR_00324 Gratis grondafstand bij rioleringswerken Septakkers/Loberg, opname ervan in het openbaar domein en wijziging wegtracé – Goedkeuring
38 2019_GR_00325 Gratis grondafstand stedenbouwkundige vergunning SintLucasstraat/Posterijstraat, opname ervan in het openbaar domein en wijziging wegtracé – Goedkeuring

Politie
39 2019_GR_00334 Rechtsbijstand – Goedkeuring

Secretariaat&archief
40 2019_GR_00351 Plaatsing kermis Lommel-centrum in vergelijking met de
Teutenmarkt (voor3920Lommel) – Kennisneming
41 2019_GR_00352 Processierups (voor3920Lommel) – Kennisneming
42 2019_GR_00353 Stand van zaken overkapping N71/Stationsstraat
(voor3920Lommel) – Kennisneming
43 2019_GR_00355 Parelstrand stand van zaken (SAMEN sp.a) – Kennisneming
44 2019_GR_00357 Vestiville (SAMEN sp.a) – Kennisneming
45 2019_GR_00358 De werken in het dorp (SAMEN sp.a) – Kennisneming
46 2019_GR_00359 Klachten Astridpark (SAMEN sp.a) – Kennisneming
47 2019_GR_00360 Algemeen (groen)onderhoud (SAMEN sp.a) – Kennisneming
48 2019_GR_00361 Veilige schoolomgeving? (SAMEN sp.a) – Kennisneming
49 2019_GR_00362 Belbus / Openbaar vervoer (SAMEN sp.a) – Kennisneming
50 2019_GR_00363 Spoorlopers station Kattenbos (SAMEN sp.a) – Kennisneming
51 2019_GR_00364 Gina&Chantal (SAMEN sp.a) – Kennisneming
52 2019_GR_00365 Stand van zaken Stadslaan ter hoogte van de kruising met de
Leopoldlaan (PVDA) – Kennisneming

GEHEIME ZITTING
Bob Nijs

Secretariaat & archief
53 2019_GR_00330 Verslag gemeenteraad dd. 25-06-2019 – geheime zitting –
Goedkeuring
Politie
54 2019_GR_00310 Dringende externe werving Calog niveau B – Goedkeuring