Dagorde open zitting Zitting van 22 oktober 2019
OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2019_GR_00390 Verslag gemeenteraad dd. 24-09-2019 – openbare zitting – Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
2 2019_GR_00378 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Fluvius Limburg – Goedkeuring
3 2019_GR_00385 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Fluvius o.v. – Goedkeuring
4 2019_GR_00386 Goedkeuring vervanging lid Raad van Bestuur AGB Sport en Recreatie – Goedkeuring
5 2019_GR_00387 Nieuwe vertegenwoordiger interlokale verenigingen n.a.v. ontslag raadslid – Goedkeuring

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
6 2019_GR_00400 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeerbetreffende parkeerverbod Buitensingel (vanaf huisnummer 80 tot einde van de weg) – Goedkeuring

Joris Mertens
R.O. / Planning en mobiliteit
7 2019_GR_00383 Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening – Goedkeuring
8 2019_GR_00401 Masterplan Groene Wandeling – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Internationale samenwerking
9 2019_GR_00384 Aanpassing statuten en subsidiereglement adviesraad – Goedkeuring

Johan Bosmans
Financiën
10 2019_GR_00388 Stad Lommel – Budgetwijziging 2/2019 – Goedkeuring

Financiële dienst
11 2019_GR_00389 OCMW Lommel – Budgetwijziging 2019 – Goedkeuring

Nancy Bleys
R.O. / Woonbeleid
12 2019_GR_00399 Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis DuwoLim – Goedkeuring

Bob Nijs
Bedrijfsleven
13 2019_GR_00404 Goedkeuren overeenkomst voor het verlenen van een recht vanopstal, het vestigen van erfdienstbaarheden en het verlenen van een voorkooprecht voor het vervangen van 4 windmolens door 3
nieuwe t/p Kristalpark – Goedkeuring

Grondbeleid
14 2019_GR_00402 Aankoop perceel in verkaveling Buntstraat, opname ervan in hetopenbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
15 2019_GR_00403 Verzoek tot overdracht opstalrecht parking Spar Lutlommel – Goedkeuring
16 2019_GR_00349 Verkopen stedelijke bouwkavels verkaveling Kempensestraat fase 1 (Hezerhoeve) – goedkeuring verkoopsprocedure, puntencriteria en verkoopsvoorwaarden – Goedkeuring
17 2019_GR_00372 Aanvraag toestemming doorverkoop woning op en met grond t/p Louis Paul Boonstraat 30 – Goedkeuring
18 2019_GR_00380 Aanvraag toelating doorverkoop woning op en met grond t/p Millenniumplein 12 – Goedkeuring
19 2019_GR_00381 Overeenkomst tijdelijk gebruiksrecht deel privaat domein Stad Lommel t/p Prins Alexanderstraat – Bekrachtiging

Nieuwe technologieën
20 2019_GR_00382 Goedkeuren raamofferte voor de ciPort IaaS -oplossing met managed servers en werkplekken – cloud services Cipal – Goedkeuring

Bevolking
21 2019_GR_00379 Goedkeuren herbenoeming straat – principieel – Goedkeuring

Secretariaat & archief
22 2019_GR_00407 Nieuwjaarsvuurwerk (PVDA) – Kennisneming
23 2019_GR_00408 Bankautomaten (PVDA) – Kennisneming
24 2019_GR_00421 Belasting op zandwinning (PVDA) – Kennisneming
25 2019_GR_00409 Telramen (PVDA) – Kennisneming
26 2019_GR_00410 Gehandicaptenparkings (PVDA) – Kennisneming
27 2019_GR_00416 Hondenlosloopweide (voor3920Lommel) – Kennisneming
28 2019_GR_00417 De vlaggenmasten laten wapperen (voor3920Lommel) – Kennisneming
29 2019_GR_00418 Voorstel tot groepsaankoop van rookmelders via Stad Lommel of brandweerzone (voor3920Lommel) – Kennisneming
30 2019_GR_00419 Kerst- en eindejaarssfeer in de gehuchten (voor3920Lommel) – Kennisneming
31 2019_GR_00420 Wat met de boekenruilkasten ? (voor3920Lommel) – Kennisneming
32 2019_GR_00411 Bovenlokale mobiliteit (SAMEN sp.a) – Kennisneming
33 2019_GR_00412 Ondersteuning peter/meterproject – waarop wachten? (SAMEN sp.a) – Kennisneming
34 2019_GR_00413 Financiële situatie inloopcentrum compagnie&co (SAMEN sp.a) – Kennisneming
35 2019_GR_00414 Herinrichting kruispunt Stationsstraat en N71 (SAMEN sp.a) – Kennisneming