Dagorde open zitting Zitting van 3 maart 2020
OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Personeel, O&O en verzekeringen
1 2020_GR_00053 Ontslag raadslid – onderzoek geloofsbrief – installatie en
eedaflegging vervangend raadslid – rangorde raadsleden – Goedkeuring
Secretariaat & archief
2 2020_GR_00043 Verslag gemeenteraad 28.01.2020 – openbare zitting –
Goedkeuring

Sophie Loots
Openbare werken
3 2020_GR_00041 Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Stad Lommel –
Aquafin – Goedkeuring
Milieu
4 2020_GR_00047 Jaarverslag Bosland 2019 – Goedkeuring
R.O. / Planning en mobiliteit
5 2020_GR_00055 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Parking
Soeverein – signalisatie die de parkeerzone aanduidt, éénrichtingsverkeer en parkeerplaatsen mindervaliden – Goedkeuring
6 2020_GR_00056 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende Parking
Stadhuis 2 – plaatsen van signalisatie die de parkeerzone aanduidt – Goedkeuring

Johan Bosmans
Financiën
7 2020_GR_00025 Overeenkomst Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid –
Goedkeuring

Nancy Bleys
Maatschappelijke dienstverlening
8 2020_GR_00052 Toetreding tot de vzw Eerstelijnszone Noord-Limburg en statuten
– Goedkeuring
9 2020_GR_00057 Aanduiding afgevaardigden in de vzw Eerstelijnszone NoordLimburg – Goedkeuring

Bob Nijs
Bedrijfsleven
10 2020_GR_00054 Goedkeuren aanstellen bestuurder in Lommel Win(d)t nv –
Goedkeuring
11 2020_GR_00049 Goedkeuren aanpassen verkoopprijzen industriegrond –
Goedkeuring
Grondbeleid
12 2020_GR_00042 Aankoop perceel in verkaveling Lutlommel, opname ervan in het
openbaar domein en wijziging van het wegtracé – Goedkeuring
13 2020_GR_00044 Doorverkoop Louis Paul Boonstraat 14 – Goedkeuring
14 2020_GR_00051 Openbare aanbesteding in functie van de verhuring van de
jachtrechten – Goedkeuring
Politie
15 2020_GR_00040 Aspirantenmobiliteit: aanwerving 3 functies Inspecteur –
Goedkeuring
16 2020_GR_00050 Vacantverklaring 3 functies: Inspecteur – Goedkeuring
Secretariaat&archief
17 2020_GR_00059 Verkeersveiligheid / mobiliteit Werkplaatsen (CD&V) –
Kennisneming
18 2020_GR_00063 Brand bij elektrische auto’s (PVDA) – Kennisneming
19 2020_GR_00058 Motie met betrekking tot het project Noord-Zuid (SAMEN sp.a) –
Kennisneming
20 2020_GR_00060 Voorstel tot ontsluiting Noord-Limburg – Toelichting (SAMEN
sp.a) – Kennisneming
21 2020_GR_00061 Subsidies voor fietspaden (SAMEN sp.a) – Kennisneming
22 2020_GR_00062 Kappen van bomen langs de steenweg in Kattenbos? (SAMEN
sp.a) – Kennisneming