OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2022_GR_00013 Notulen gemeenteraad 14 december 2021 – openbare zitting –
Goedkeuring.

Peter Vanderkrieken
Openbare werken
2 2022_GR_00032 Goedkeuring projectdossier Kerk Stevensvennen – Goedkeuring

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
3 2022_GR_00016 Goedkeuring signalisatieplan Market Garden – Goedkeuring
4 2022_GR_00015 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende het
Kapellekespad – Goedkeuring
5 2022_GR_00029 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de
Lutlommel – Goedkeuring
6 2022_GR_00030 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Leuken
– Goedkeuring
7 2022_GR_00028 Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de Koning
Leopoldlaan – Goedkeuring

Joris Mertens
R.O. / Vergunningen
8 2022_GR_00031 Groene doorsteek Hoevenstraat-Burgemeesterpark – Goedkeuring
Klimaat
9 2022_GR_00025 Goedkeuring acties Lokaal Energie- en Klimaatpact – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Financiën
10 2022_GR_00027 2021140 – “Design and Build”-project van een skatepark
uitgevoerd in naadloze vorstbestendige beton – Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring

Johan Bosmans
Secretariaat & archief
11 2022_GR_00001 Kennisname stand van zaken corona maatregelen – Kennisneming
Financiën
12 2022_GR_00034 Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken –
Goedkeuring
13 2022_GR_00035 Retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar
domein door terrassen – wijziging – Goedkeuring
14 2022_GR_00026 Overeenkomst Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid –
Goedkeuring
Middenstand
15 2022_GR_00022 Verlenging en aanpassing subsidiereglement “Lommel Loont” –
Goedkeuring
Juridische dienst
16 2022_GR_00036 Goedkeuring politieverordening op het privaat gebruik van het
openbaar domein voor terrassen e.a. – Goedkeuring
Landbouw
17 2022_GR_00024 Pachtovereenkomst Broekerheide lot 6 – ter compensatie voor
vrijgave pacht percelen t/p Nieuwe Kopen – Goedkeuring

Nancy Bleys
R.O. / Woonbeleid
18 2022_GR_00020 Reglement met betrekking tot de geldigheidsduur van het
conformiteitsattest – Goedkeuring

Bob Nijs
Grondbeleid
19 2022_GR_00021 Aankoop percelen in openbare nutszone en woonuitbreidingsgebied t/p Enneven – Goedkeuring
20 2022_GR_00023 Aankoop percelen t/p Nieuwe Kopen ifv mogelijke uitbreiding
jeugdkampen – Goedkeuring
21 2022_GR_00019 Minnelijke beëindiging van huurovereenkomst Kloosterstraat 17 A
– OCMW – Goedkeuring
Financiën
22 2022_GR_00012 Rentetoelage De Biehal – Goedkeuring
Politie
23 2022_GR_00017 Vacantverklaring 1 functie Hoofdinspecteur Interventie –
Goedkeuring