Volg de Gemeenteraad Live: https://www.youtube.com/watch?v=ZNk9Yi4uRlM

MEDEDELINGEN
Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne
Toelichting stand van zaken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.
Stand van zaken corona en vaccinatiecentrum
Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de stad Lommel verschillende maatregelen genomen met een budgettair impact. Daarom wensen we de gemeenteraadsleden te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen en het vaccinatiecentrum.

OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2022_GR_00153 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 26 april 2022 – openbare zitting – Goedkeuring
Algemeen directeur
2 2022_GR_00137 Aanpassing huishoudelijk reglement van de gemeenteraad -Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Financiën
3 2022_GR_00159 Advies rekening 2021 kerkfabriek Sint-Pietersbanden Centrum –
Goedkeuring
4 2022_GR_00160 Advies rekening 2021 kerkfabriek Sint-Antonius Barrier – Goedkeuring
5 2022_GR_00161 Advies rekening 2021 kerkfabriek Sint-Paulus Heeserbergen –
Goedkeuring
6 2022_GR_00162 Advies rekening 2021 kerkfabriek O.L.V. van Lourdes HeideHeuvel – Goedkeuring
7 2022_GR_00163 Advies rekening 2021 kerkfabriek Heilig Sacrament Kattenbos –
Goedkeuring
8 2022_GR_00164 Advies rekening 2021 kerkfabriek Sint-Jan Baptist Kerkhoven –  Goedkeuring
9 2022_GR_00165 Advies rekening 2021 kerkfabriek Sint-Jozef Kolonie – Goedkeuring
10 2022_GR_00166 Advies rekening 2021 kerkfabriek O.L. Maagd der Armen Lutlommel – Goedkeuring
11 2022_GR_00167 Advies rekening 2021 kerkfabriek Sint-Barbara Werkplaatsen –
Goedkeuring

Karel Wieërs
Juridische dienst
12 2022_GR_00180 Goedkeuring huishoudelijk reglement m.b.t. het uitlenen van senior- en patrouilletenten aan Lommelse jeugdverenigingen – Goedkeuring
13 2022_GR_00155 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering/jaarvergadering Fluvius Limburg – Goedkeuring
14 2022_GR_00158 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering EVA VZW Toerisme Lommel – Goedkeuring
15 2022_GR_00157 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering van IGL – Goedkeuring
16 2022_GR_00156 Mandaat vertegenwoordiger bijzondere algemene vergadering Pontes – Goedkeuring
17 2022_GR_00184 Mandaat vertegenwoordiger gewone algemene vergadering van IGL – Goedkeuring
18 2022_GR_00181 Mandaat vertegenwoordiger gewone algemene vergadering Pontes – Goedkeuring
19 2022_GR_00182 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Limburg.net –  Goedkeuring
20 2022_GR_00183 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering Cipal DV –  Goedkeuring
21 2022_GR_00190 Toetreding en aanduiding vertegenwoordiger Poolstok cv -Goedkeuring
22 2022_GR_00185 Mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering Nolimpark DV – Goedkeuring
23 2022_GR_00192 Mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering DISV ‘Regio Noord-Limburg’ – Goedkeuring

Sophie Loots
R.O. / Planning en mobiliteit
24 2022_GR_00186 Advies voetgangersoversteekplaats N746 x Sint-Jansstraat –  Goedkeuring
25 2022_GR_00187 Advies voetgangersoversteekplaats N746 x Hoevenstraat -Goedkeuring

Johan Bosmans
Financiën
26 2022_GR_00188 Retributiereglement met betrekking tot het uitlenen van senioren patrouilletenten aan Lommelse jeugdverenigingen – Goedkeuring
Landbouw
27 2022_GR_00194 Goedkeuren modelovereenkomst bruikleen landbouwgronden en
toewijzing – Goedkeuring

Nancy Bleys
Sociale woningen, huurwoningen
28 2022_GR_00189 Overeenkomst tussen Stad Lommel en Kempisch Tehuis betreffende investeringen in de sociale en huurwoningen van het OCMW – Goedkeuring

Bob Nijs
Algemeen directeur
29 2022_GR_00150 Missie , visie en dienstverleningsmodel van de organisatie -Goedkeuring
30 2022_GR_00151 Organogram – Goedkeuring
Personeel, O&O en verzekeringen
31 2022_GR_00177 Wijziging RPR – Goedkeuring
32 2022_GR_00176 Kader uitzendarbeid – Goedkeuring
Grondbeleid
33 2022_GR_00168 Overeenkomst van terbeschikkingstelling – VZW Voetbalclub Lommel United – voetbalterreinen met tribunes en aanhorigheden t/p Speelpleinstraat – Goedkeuring
34 2022_GR_00169 Gratis grondafstand in verkaveling Wildstraat (V1895) en opname  ervan in het openbaar domein – Goedkeuring
35 2022_GR_00170 Aankoop handelspanden Vryheyt 4D en 4E in functie van uitbreiding Glazen Huis – Goedkeuring
Bevolking
36 2022_GR_00152 Straatnamen trage wegen – principieel – Goedkeuring
Secretariaat & archief
37 2022_GR_00199 Zomerinvulling barrierspark (Samen Vooruit) – Kennisneming
38 2022_GR_00200 Mobiliteit in Kattenbos (Samen Vooruit) – Kennisneming