OPENBARE ZITTING

Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2023_GR_00036 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 27 juni 2023 – openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken
Onderwijs
2 2023_GR_00189 Aansluiting bij het leersteuncentrum KOSMOS – Goedkeuring

Karel Wieërs
Financiën
3 2023_GR_00221 2023037 – Aanstellen externe poetsfirma voor reinigen diverse
gebouwen, reinigen op afroep en noodzaak en schoonmaak schoolgebouwen – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring
4 2023_GR_00205 020/HFB/OP/66086 – Opdracht – Aankoop grote borstelwagen
(via RC Vlaamse overheid) – Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden – Goedkeuring
Juridische dienst
5 2023_GR_00208 Mandaat vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering Cipal DV 12 oktober 2023 – Goedkeuring

Joris Mertens
R.O. / Planning en mobiliteit
6 2023_GR_00222 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Toeristisch RUP HechtelEksel”: advies in kader van het openbaar onderzoek – Goedkeuring
Milieu
7 2023_GR_00202 Houtverkoop openbare besturen 2023 – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks
Sport
8 2023_GR_00203 Aanpassing beheersovereenkomst AGB Sport en Recreatie Lommel – Goedkeuring
9 2023_GR_00212 Wijziging subsidieovereenkomst bouwdossier Lutlommel VV –  Goedkeuring
10 2023_GR_00204 Aanpassen tarieven sportacademie en tarieven van sport overdag
– Goedkeuring
Internationale samenwerking
11 2023_GR_00207 Eénmalige tussenkomst voor een cultureel project in Cuba –  Goedkeuring

Johan Bosmans
Financiën
12 2023_GR_00190 Belastingreglement op de plaatsrechten op de wekelijkse markt –
Goedkeuring
13 2023_GR_00191 Belastingreglement op de plaatsrechten op jaarmarkten – Goedkeuring
14 2023_GR_00193 Belastingreglement op de ambulante handel op openbaar domein
– Goedkeuring
15 2023_GR_00194 Belastingreglement op de ambulante handel op privédomein –  Goedkeuring
16 2023_GR_00196 Belastingreglement op de kermiskramen en – wagens op openbaar domein – Goedkeuring
17 2023_GR_00210 Belastingreglement op de verwaarloosde en/of leegstaande
bedrijfsgebouwen – Goedkeuring
18 2023_GR_00223 Retributiereglement op bepaalde administratieve prestaties met
betrekking tot ruimtelijke ordening, stedenbouw en woonbeleid – Goedkeuring

Nancy Bleys
Algemeen directeur
19 2023_GR_00211 Beheersovereenkomst Stad – OCMW – ZorgGroep Lommel –  Goedkeuring
Maatschappelijke dienstverlening
20 2023_GR_00215 Samenwerkingsovereenkomst stad Lommel, Zorggroep Lommel
en VZW Sober voor Anderen, deelwerking Minder Mobielen Centrale – Goedkeuring
R.O. / Woonbeleid
21 2023_GR_00201 Aanduiding lid toewijzingsraad woonmaatschappij Wonen in Limburg – Goedkeuring

Bob Nijs
Algemeen directeur
22 2023_GR_00197 Concept regioraad Limburg – Kennisneming
Noodplanning
23 2023_GR_00209 Algemeen rapport inspectie Hulpverleningszone Noord-Limburg –
Kennisneming
Juridische dienst
24 2023_GR_00200 Besluit toezichthoudende overheid in verband met de klacht wegens het niet publiceren van reglementen op de webtoepassing en wegens schending van het bestuursdecreet – Kennisneming
Financiën
25 2023_GR_00219 PZ Lommel – Goedkeuring jaarrekening dienstjaar 2022 door het
federaal toezicht – Kennisneming
26 2023_GR_00218 Opvolgingsrapportering 1ste semester 2023 – meerjarenplan 2020-2025 – Kennisneming
Bedrijfsleven
27 2023_GR_00216 Aanvraag door middel van fusie door overneming van een perceel industriegrond t/p Lodewijk de Raetstraat 28 van Hermod NV naar Jam Maas & Kempen NV – Goedkeuring
28 2023_GR_00217 Principiële goedkeuring ontwerptekst Brownfieldconvenant – “Project 250. Lommel – Philipssite” – Goedkeuring
Grondbeleid
29 2023_GR_00220 Verkoop perceel t/p Bakkersakker aan Fluvius Limburg in functie
van oprichting elektriciteitscabine – Goedkeuring
30 2023_GR_00213 Aankoop percelen landbouwgrond t/h Catterijen – Goedkeuring

Secretariaat & archief
IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Walter Cremers: Geschrapte parkeerplaatsen in het
centrum
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Anja Van Engeland: Interne verbouwing raadhuis
IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Kris Verduyckt: Laat de bomen maar komen
IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Jean Jacques Melotte: Onveiligheid in Lommel Centrum
IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Stand van zaken in verband met
de herstellingen aan het Hertog jan Plein.
IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Erfgoed
IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: bankautomaten (ATM’s) in elk
gehucht van Lommel!