OPENBARE ZITTING
Bob Nijs
Secretariaat & archief
1 2024_GR_00003 Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 23 januari 2024 – openbare zitting – Goedkeuring

Peter Vanderkrieken

Jeugd
2 2024_GR_00031 Vernieuwing Convenant Speelpleinwerking Kriebelboom – Goedkeuring

Karel Wieërs

Juridische dienst
3 2024_GR_00028 Principiële aanvaarding schenking vanwege VZW Berkenhof – Principiële goedkeuring
4 2024_GR_00024 Investeringstoelage Duitse militaire begraafplaats – Goedkeuring

Sophie Loots

Openbare werken
5 2024_GR_00046 2023210 – Restauratie Mariapark te Lommel – Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze – Goedkeuring
Mobiliteit
6 2024_GR_00044 Plaatsing vaste camera’s industriezone en plaatsing ANPRcamera’s Fabrieksstraat, Balendijk en doorgang Dorp-Molsekiezel – Goedkeuring

Joris Mertens

R.O. / Vergunningen
7 2024_GR_00035 Aanpassing prestatievergoeding externe leden + aanpassing  huishoudelijk reglement adviesorgaan Kwaliteitskamer – Goedkeuring

Dirk Vanderhoydonks

Samenleving
8 2024_GR_00023 Goedkeuring reglement buurtbudget – Goedkeuring

Johan Bosmans

Financiën
9 2024_GR_00037 Retributiereglement op bepaalde administratieve prestaties met
betrekking tot ruimtelijke ordening, stedenbouw en woonbeleid – Goedkeuring
10 2024_GR_00038 Retributiereglement voor huwelijksvoltrekkingen buiten de normale dagen en uren – Goedkeuring
11 2024_GR_00036 Retributiereglement vastgoedinformatie – Goedkeuring
Markten & Kermissen
12 2024_GR_00048 Goedkeuren procedure aanstellen concessiehouder teutenmarkt en daar bijhorende concessieovereenkomst – Goedkeuring

Bob Nijs

Juridische dienst
13 2024_GR_00026 Samenwerkingsovereenkomst inzake GAS-bemiddeling met stad
Hasselt en stopzetting samenwerkingsovereenkomst met stad Sint-Truiden – Goedkeuring
14 2024_GR_00027 Besluit toezichthoudende overheid in verband met de klacht over de werking van een lokaal bestuur – Kennisneming
15 2024_GR_00043 Besluit toezichthoudende overheid in verband met de klacht over de werking van een lokaal bestuur – Kennisneming
16 2024_GR_00032 Wijziging dienst gemeenschapswachten – Goedkeuring
Financiën
17 2024_GR_00045 Toetreding raamovereenkomst “Aankoop, huur of leasing van hard- en software binnen het domein van ICT infrastructuur” bij aankoopcentrale VITO NV –  Goedkeuring
18 2024_GR_00033 Verlenging opdracht teamcoach stadswerken ad interim – Goedkeuring
Grondbeleid
19 2024_GR_00034 Opname gronden in het openbaar domein in verkaveling Sleutelstraat / Adelberg (V1866) – Goedkeuring
20 2024_GR_00030 Verlenging concessie jachthaven De Meerpaal – Goedkeuring

Secretariaat & archief
IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Rina Ven: Dierenasiel
IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: De Lijn Stand van zaken na de
wijzigingen van 06.01.2024.
IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Sooi Van Limbergen: Tamar
IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Dag Indenhoek: Beschikbaarheid van residentiële
ouderenzorg in Lommel en vergrijzing
IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Dag Indenhoek: Externe poetsfirma voor de stad:
besparing?
IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Dag Indenhoek: Netheid en toegankelijkheid van
parkings bij toeristische trekpleisters
IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Dag Indenhoek: Algemene tevredenheid over het lokale
bestuur in Lommel