Werkgevers kunnen aan werknemers die telewerken een kostenvergoeding toekennen.

Deze kostenvergoeding kan enerzijds de vorm aannemen van een forfaitaire vergoeding in het kader van structureel telewerk. Anderzijds kan er aan de werknemers verbonden met een telewerkovereenkomst een vergoeding van 10% toegekend worden. Hierdoor kan 10% van het brutoloon dat betrekking heeft op telewerk toegekend worden als kostenvergoeding aan telewerkers.

Beide kostenvergoedingssystemen ondergingen ingrijpende wijzigingen vanaf 1 juni 2022.

Forfaitaire vergoeding in kader van telewerk

Werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen, kunnen een maximale maandelijkse forfaitaire kantoorvergoeding van 140,15 EUR ontvangen vanaf 1 juni 2022. Dit bedrag geldt zowel voor deeltijdse als voor voltijdse werknemers.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet de werknemer een equivalent van 1 werkdag per week thuiswerken. Ook dit geldt zowel voor de deeltijdse als voor voltijdse werknemers. Dit kan op maandbasis op verschillende manieren georganiseerd worden (zonder proratisering):

  • 1 kalenderdag / week
  • 2 1/2de werkdagen / week
  • 2 uur/dag in 5-dagenweek
  • 1 week / maand.

Bovenop deze forfaitaire vergoeding in het kader van telewerk, kan een extra vergoeding gegeven worden:

  • van maximum 20,00 EUR/maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement EN
  • van maximum 20,00 EUR/maand voor het professioneel gebruik van de privécomputer met randapparatuur
  • OF van maximum 10,00 EUR/maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer (5,00 EUR/maand per item gedurende maximaal 3 jaar).

Dergelijke vergoeding kan onder bepaalde voorwaarden een interessante RSZ en fiscale behandeling genieten.

10%-regel voor telewerkers

De RSZ staat eveneens toe dat de werkgever de door de thuiswerkende werknemer gemaakte kosten terugbetaalt in de vorm van een ‘telewerkvergoeding’. Deze vergoeding bedraagt hoogstens 10% van het brutoloon dat betrekking heeft op het telewerk.

Deze vergoedingsregeling dooft uit vanaf 1 juni 2022. Hierdoor kan men vanaf juli 2022 niet meer in het systeem stappen van de 10%-vergoeding die betrekking heeft op de thuiswerkdagen.

Let wel: voor werknemers die reeds in dit systeem zaten vóór 1 juni 2022, kan verder gebruik worden gemaakt van deze regeling op voorwaarde dat er niets gewijzigd wordt aan de overeenkomst.
Bron en info: Easypay Group Pelt.
AdresIndustrielaan 16, 3900 Overpelt
Telefoon011 53 18 38