Met een ministerieel besluit erkent de minister van middenstand het hele grondgebied van de stad Hechtel-Eksel als toeristisch centrum. Deze beslissing heeft onder meer gevolgen voor de na te leven regels inzake arbeidsduur.

Afwijking op de Sluitingswet

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt.

Wekelijkse rustdag

Alle handelaars moeten een wekelijkse rustdag hebben.
Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Tijdens deze periode heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.
Een handelaar mag een andere dag dan de zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Wettelijke sluitingsuren

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

 • voor 5 uur en na 20 uur;
 • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven.

Afwijkingen voor toeristische centra

Toeristische centra genieten afwijkingen op de Sluitingswet, in die zin dat de wekelijkse rustdag niet op hen van toepassing is (7/7 opening is mogelijk) en de verplichte sluitingsuren niet gelden.

Met de erkenning werd het hele grondgebied van de stad Hechtel-Eksel als toeristisch centrum erkend. Aldus kunnen alle kleinhandelszaken en kapperssalons van Hechtel-Eksel van deze afwijkingen gebruik maken.

Arbeidsrechtelijke gevolgen

De erkenning van de minister van middenstand geldt niet op arbeidsrechtelijk vlak.

Er zijn wel afwijkingen op het niveau van tewerkstelling voorzien (bv. zondagsarbeid), maar om deze te kunnen toepassen is een erkenning van de minister van werk nodig.

In Hechtel-Eksel mogen de werknemers ’s zondags worden tewerkgesteld in kleinhandelszaken en kapperssalons, op voorwaarde dat de tewerkstelling op zondag voor elke individuele werknemer wordt beperkt tot 39 zondagen per kalenderjaar.

Deze tewerkstelling op zondag kan:

 • vanaf 1 mei tot 30 september;
 • gedurende de Kerst- en Paasvakantie in het door de Gemeenschappen ingericht, gesubsidieerd of erkend onderwijs;
 • buiten bovenvermelde periodes, gedurende ten hoogste dertien zondagen per kalenderjaar:
 • waar tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft ingevolge het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon;
 • waar manifestaties plaatsgrijpen (o.m. salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties)

  Bron en info: Easypay Group  Pelt

  Telefoon:  011 53 18 38
  Website: www.easypay-group.com
  Adres: Industrielaan 16, 3900 Pelt,