Vandaag start aannemer Willemen Infra met dringende herstellingswerken in de Kerkstraat en het Einderpad. Dat is nodig om – binnen de garantietermijn – de huidige wegverzakkingen te herstellen. De effectieve werken duren 10 werkdagen, met daarop aansluitend 3 weken uithardingstijd.
De Kerkstraat, vanaf de rotonde aan het Kerkplein tot aan het Dorp, zal voor een periode van 5 weken afgesloten zijn voor alle gemotoriseerd verkeer. De straten blijven toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
De werken in het Einderpad starten aansluitend op de werken in de Kerkstraat. De timing is afhankelijk van hoe vlot de werken in de Kerkstraat verlopen.
De handelaren blijven gedurende de werken gewoon bereikbaar. Om de overlast tot een minimum te beperken, voert de aannemer alle herstellingen puntsgewijs uit, waardoor slechts bepaalde stukken van de straat opengelegd moeten worden.
Samen met de herstellingswerken maakt Fluvius van de gelegenheid gebruik om de bestaande laagspanningskabel in de Kerkstraat, meer bepaald op het tracé tussen de Kloosterstraat en Mudakkers, te vervangen door een nieuwe kabel. Fluvius doet meteen ook voorbereidende werken voor de plaatsing van veiligheidscamera’s in het stadscentrum.