Eind augustus gaat Asielcentrum op het Parelstrand in Lommel dicht. Momenteel verblijven er 850 asielzoekers en deze zullen de komende weken worden verplaatst naar andere asielcentrums met 35 personen per dag.
Fedasil heeft dit medegedeeld aan het Stadbestuur van Lommel.