Het Overlegcomité besliste om het COVID Safe Ticket in Vlaanderen vanaf 1 november 2021 in te zetten als toegangsvoorwaarde in onder meer de horeca en de fitnesscentra. Daarnaast kan het COVID Safe Ticket onder meer ingezet worden in een aantal voorzieningen voor residentiële opvang van kwetsbare personen.

Met de publicatie van het ‘Decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket’ wordt de concrete draagwijdte van de maatregel duidelijk.

COVID Safe Ticket – What’s in a name?

De hieronder vermelde certificaten worden beschouwd als een COVID Safe Ticket:

 • Vaccinatiecertificaat waaruit een volledige vaccinatie ten minste 2 weken geleden blijkt;
 • Herstelcertificaten waaruit een positieve PCR-test tussen 11 en 180 dagen geleden blijkt;
 • Testcertificaten: negatieve PCR-test (NAAT-test) met staalafname maximum 48 uur geleden of negatieve RAT-test (snelle antigenentest) met staalafname maximum 24 uur geleden. In het geval van een testcertificaat is het certificaat geldig tot het einde van de kalenderdag waarop het certificaat vervalt.

Meer informatie vindt u hier terug.

Om een correcte controle van het COVID Safe Ticket mogelijk te maken, moet u ook uw identiteitskaart kunnen voorleggen.

Verplicht gebruik van COVID Safe Ticket

Vanaf 1 november 2021 is het COVID Ticket verplicht voor bezoekers van 12 jaar en twee maanden en ouder van:

 • Publieke evenementen die binnen plaatsvinden die toegankelijk zijn voor een publiek van minstens 3.000 en maximaal 75.000 personen. Medewerkers en organisatoren worden niet meegerekend.
 • Publieke evenementen die buiten worden georganiseerd met minstens 5.000 en maximaal 75.000 personen. Medewerkers en organisatoren worden niet meegerekend.
 • Proef- en pilootprojecten;
 • Dancings en discotheken.

Bovendien moet het COVID Safe Ticket verplicht gehanteerd worden voor bezoekers van 16 jaar en ouder van:

 • Voorzieningen van horeca-activiteiten. Het gebruik van het COVID Safe Ticket geldt niet voor de buitenruimtes van deze voorzieningen, inclusief de terrassen. Bovendien mogen klanten zonder coronacertificaat binnen betalen en de sanitaire voorzieningen gebruiken zonder voorlegging van het COVID Safe Ticket. Ze moeten wel een mondmasker dragen.
  Daarnaast speelt deze verplichting niet voor armoedeorganisaties, voedselhulpinitiatieven en inloopcentra voor dak- en thuislozen;
 • Fitnesscentra: die hoofdzakelijk tot doel hebben fitnessactiviteiten te organiseren, met uitzondering van de beheersactiviteiten van deze fitnesscentra, evenals lokalen van sportcentra die hoofdzakelijk gebruikt worden om fitnessactiviteiten te organiseren.

Optioneel gebruik van COVID Safe Ticket

Het gebruik van het COVID Safe Ticket kan opgelegd worden aan bezoekers van minimaal 12 jaar en 2 maanden in ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatieziekenbuizen en voorzieningen voor personen met een handicap.

Bovendien kunnen organisatoren van publieke binnenevenementen, die toegankelijk zijn voor een publiek van ten minste 200 personen en maximaal 2.999 personen (medewerkers en organisatoren niet meegerekend), het COVID Safe Ticket inzetten voor bezoekers van minimaal 12 jaar en twee maanden indien:

 • de bezoekers voorafgaandelijk worden geïnformeerd dat een COVID Safe Ticket nodig is voor de toegang tot het evenement;
 • de bezoekers worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van het COVID Safe Ticket.

Dit geldt ook voor organisatoren van publieke buitenevenementen die toegankelijk zijn voor minstens 400 personen en maximaal 4.999 personen.

Publieke evenementen die gebruikmaken van de mogelijkheid om een COVID Safe Ticket aan hun bezoekers op te leggen, worden beschouwd als een massa-evenement.

Duur maatregel

Het uitgebreide gebruik van het COVID Safe Ticket in Vlaanderen geldt vanaf 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Info en bron: Easypay Group Pelt
Industrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38