Nu de vaccinatiecampagne op kruissnelheid komt, bereiken ons talloze vragen m.b.t. de stand van zaken van het vaccinatieverlof. Denk maar aan vragen als: kan het vaccinatieverlof op heden al genomen worden? Is er loon verschuldigd voor deze afwezigheid? Lees verder en ontdek de antwoorden!

In het ingediende wetsontwerp wordt aan de werknemer het recht toegekend om gedurende de nodige tijd van het werk afwezig te zijn met behoud van zijn normaal loon voor de vaccinatie tegen het coronavirus.

De werknemer moet zijn werkgever vooraf verwittigen en dit zo spoedig mogelijk vanaf het ogenblik dat het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie bekend is.

De werkgever kan de werknemer vragen om een bewijs voor te leggen. De werknemer kan een afspraakbevestiging met het vaccinatiecentrum met vermelding van een tijdstip voorleggen. Indien de bevestiging geen ogenblik specifieert waarop de werknemer aanwezig moet zijn op de vaccinatieplaats, moet de uitnodiging voorgelegd worden.

Deze informatie zou enkel gebruikt mogen worden met het oog op de arbeidsorganisatie of een correcte loonadministratie. Er mag geen kopie van de afspraakbevestiging gemaakt worden. De informatie mag ook niet overgeschreven worden. Dit geldt niet voor het tijdstip van de afspraak.

De afwezigheid mag enkel geregistreerd worden als klein verlet. De reden van het klein verlet mag niet geregistreerd worden. Het al dan niet voorhanden zijn van gezondheidsproblemen mag evenmin geregistreerd worden.

Het recht op klein verlet wordt voorzien vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en zou gelden tot en met 31 december 2021. Deze datum kan onder bepaalde voorwaarden uitgesteld worden.

Let wel: bovenvermelde bespreking is gebaseerd op ontwerpwetgeving en is bijgevolg nog aan wijzigingen onderhevig.
Info en bron: Easypay Group
Nijveerheidslaan16
3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38