Vrijdag 31 januari 2020 is de geschiedenis ingegaan als de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten heeft. Gevolgen hiervan zijn er voor de Europese burgers die in het Verenigd Koninkrijk verblijven en Britten die in een Europese lidstaat verblijven.

De Brexit gaat daarnaast gepaard met belangrijke politieke gevolgen, alsook belangrijke economische gevolgen.

Vormt 1 februari een definitieve breuklijn?

Neen, niettegenstaande de Brexit een onomkeerbaar feit is, is er een transitieperiode bedongen tot 31 december 2020.

Indien er sprake is van detachering blijft het Europees recht tot eind dit jaar van toepassing. Tijdens de transitieperiode blijft alles bijgevolg ongewijzigd.

Indien een werknemer daarentegen permanent wordt tewerkgesteld in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch), blijft het Europees recht van toepassing.
Bron en info: Easypay Group
Industrielaan 16, 3900 Overpelt, België
Telefoon+32 11 53 18 38