Elke eerste zaterdagochtend van de maand ben je welkom in het huisvandeMens voor een onderzoekend groepsgesprek.
Kunnen we ons via ons denken verlossen van onze innerlijke spanningen? Geen onbelangrijke vraag aangezien de spanningen zich voordoen in alle facetten van ons dagdagelijkse leven.
Of vormen juist onze diepgewortelde denkpatronen de bron van dit lijden? Deze samenkomsten hebben tot doel vraagtekens te plaatsen achter onze patronen en overtuigingen.
Iedereen is welkom om deze gezellige
groepsgesprekken bij te wonen.

In Huis van de Mens Hertog Janplein 24 te 3920 Lommel

Op zaterdag 9 november 2019 om 10u tot 12 u

gratis
Reservaties : Bel naar 011340540
Organisatie huisvandeMens Lommel
Contact: [email protected]