Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)en de stad Lommel gaan het kruispunt van de Ringlaan (N71) met de Gerard Mercatorstraat omvormen tot een kruispunt met slimme verkeerslichten en bypasses voor niet-kruisende verkeersbewegingen. Dat moet de verkeersveiligheid verhogen en de doorstroming op de Ringlaan verbeteren. De werken starten 8januari 2024 en duren tot in mei 2024, onder voorbehoud van gunstige weer- en werfomstandigheden. Het Kristalpark en de Ringlaan blijven bereikbaar tijdens de werken.

“De slimme verkeerslichten regelen alle kruisende verkeersstromen van het kruispunt. Drie verkeersbewegingen vallen buiten de lichtenregeling. Het gaat om het doorgaand verkeer van Lommel richting Mol, verkeer komende van Mol naar het Kristalpark en de rechtsaf beweging uit het Kristalpark via de Gerard Mercatorstraat richting Lommel,” aldus Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteiten Openbare werken. “De aanpassingen dragen bij tot een betere doorstroming van het doorgaand en industrieverkeer in de omgeving van het Kristalpark. Vlaanderen investeert zo’n 1,3 miljoen incl. btw”

Ontwerp houdt rekening met groei Kristalpark
In het ontwerp is rekening gehouden met uitzonderlijk transport, de afwikkeling via de Edward Anseelestraat en een groeimarge van het Kristalpark. Het vernieuwde kruispunt aan de Gerard Mercatorstraat wordt een volwaardige toegangspoort voor het Kristalpark. Voor een veilige en vlotte uitstroomrichting Lommel komt er een invoegstrook op de Ringlaan. Hiervoor wordt de Edward Anseelestraat deels afgesloten. Uitgaand verkeer richting Lommel blijft wel mogelijk. Het L-kunstwerk wordt verplaatst naast de N71, komende van Mol.
Werken starten begin januari 2024
De omgevingsvergunning is verleend. De werken starten op 8 januari 2024 en duren tot mei 2024, onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. De aannemer werkt in drie fases om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Gedurende de werken blijft verkeer op de Ringlaan (N71) mogelijk over één rijstrook per rijrichting met een snelheidsbeperking.

In de eerste fase werkt de aannemer een week ‘s nachts om de rotonde op te breken. De rotonde en de Gerard Mercatorstraat blijven toegankelijk via versmalde rijstroken.
Kristalpark tijdelijk enkel toegankelijk via Edward Anseelestraat
In de tweede fase vernieuwt de aannemer de zuidelijke kant van het kruispunt ende Gerard Mercatorstraat. Die straat is dan afgesloten vanaf de Ringlaan. Het Kristalpark is dan bereikbaar via de Edward Anseelestraat. Daar verdwijnt het middeneiland op de Ringlaan tot na de werken. Er komen tijdelijke verkeerslichten die aangepast zijn aan uitzonderlijke transporten. In de EdwardAnseelestraat geldt een parkeerverbod. Ook het kruispunt van de LouisPasteurstraat met de Gerard Mercatorstraat wordt vernieuwd. De LouisPasteurstraat blijft bereikbaar vanaf Balendijk met tijdelijke verkeerslichten en beurtelings verkeer.

Kristalpark tijdelijk enkel toegankelijk via Edward Anseelestraat
In de tweede fase vernieuwt de aannemer de zuidelijke kant van het kruispunten de Gerard Mercatorstraat. Die straat is dan afgesloten vanaf de Ringlaan. Het Kristalpark is dan bereikbaar via de Edward Anseelestraat. Daar verdwijnt het midden eiland op de Ringlaan tot na de werken. Er komen tijdelijke verkeerslichten die aangepast zijn aan uitzonderlijke transporten. In de Edward Anseelestraat geldt een parkeerverbod. Ook het kruispunt van de Louis Pasteurstraat met de Gerard Mercatorstraat wordt vernieuwd. De Louis Pasteurstraat blijft bereikbaar vanaf Balendijk met tijdelijke verkeerslichten en beurtelings verkeer.

Gerard Mercatorstraat rechts in, rechts uit
Tenslotte wordt in de derde fase de noordelijke kant vernieuwd. Dan is de Gerard Mercatorstraat bereikbaar via het principe rechts in, rechts uit. Dat betekent dat verkeer komende uit Mol de straat kan inrijden. Verkeer dat het Kristalpark verlaat via de Gerard Mercatorstraat kan enkel richting Lommel rijden. Het Kristalpark is ook bereikbaar via de Edward Anseelestraat.

Overleg start werken aan Ecoduct
De werken worden afgestemd met die van het nieuwe Ecoduct over de Ringlaan. AWV en De Werkvennootschap gaan in dialoog om de hinder op de Ringlaan zoveel mogelijk te beperken. De Werkvennootschap zal zelf nog tijdig communiceren over deze werken.

Meer informatie
Meer info over de werken, het ontwerp en de verschillende fases op wegenenverkeer.be/lommel.