In het kader van de fundamentele hervormingen van het vennootschapsrecht is vanaf 1 mei 2019 de regelgeving voor nieuw op te richten vennootschappen ingrijpend gewijzigd. Bestaande vennootschappen zullen alleszins vanaf 1 januari 2020 de impact ervan voelen.

Tijdens deze infosessie zullen specialisten van Van Havermaet en Monard Law enkele praktische aandachtspunten en de concrete impact van deze wetswijziging voor u en uw vennootschap toelichten. Zo zullen o.a. volgende punten aan bod komen:
• Krachtlijnen van de hervorming
• Behoud van slechts 4 vennootschapsvormen:
o Welke vennootschapsvorm kiezen?
o Hoe uw vennootschap aanpassen?
o Wat als uw vennootschapstype verdwijnt?
• Oprichten van een vennootschap zonder (minimum)kapitaal:
o Welke waarborgen hebben schuldeisers?
o Kan u persoonlijk worden aangesproken?
• Overdracht van aandelen: toename van het belang van de aandeelhoudersovereenkomst
• Beperking van bestuurdersaansprakelijkheid
• Praktische nieuwigheden
• Relevante timings in de wetgeving
Aangezien het nieuwe wetboek een impact zal hebben op alle bestaande en op te richten vennootschappen, lichten Van Havermaet en Monard Law u graag in over de opportuniteiten die de wetswijziging u biedt.

Schrijf u nu in voor deze infosessie op 18 juni 2019 om 19u00 in Noordlink