Stel je voor dat we met elkaar onderhandelen over hoe een rechtvaardige samenleving er moet uitzien, of anders gezegd: welke de principes zijn waaraan een rechtvaardige samenleving moet beantwoorden. En stel je voor dat we op voorhand bedekt worden met een sluier van onwetendheid waardoor we vergeten of we rijk zijn of arm, man of vrouw, blank of zwart, getalenteerd of niet, gelovig of niet gelovig, christen of moslim, … Tracht je in te beelden dat het zou lukken dit alles te vergeten. Welnu, welke rechtvaardigheidsprincipes zouden we dan in een dergelijke setting aannemen?

Deze manier van denken is wat men in de filosofie een gedachte-experiment noemt. John Rawls werkt dit uit in zijn boek A Theory of Justice. Tijdens deze lezing tracht je dit experiment over te doen. Bij welke rechtvaardigheidsprincipes kom je uit?

  • Prijs: € 12,00 / € 8,50
  • Locatie: Raadhuis
  • 40 plaatsen
  • Begeleiding: Dhr. Piet Lamberts Van Assche