Stad Lommel plant de bouw van een jongerencentrum op de site Adelbergpark. Zo krijgen jongeren een prominente plaats in het hart van de stad en bouwt het stadsbestuur verder aan de versterking, verhipping en dynamiek van de stadskern.

Vrijetijdssite aan Adelbergpark
Het stadsbestuur zet in op de ontwikkeling van een kwalitatieve vrijetijdssite in het centrum van Lommel.
Het nieuwe jongerencentrum krijgt daarom een plek aan het Adelbergpark, nabij het onlangs verbouwde Cultuurcentrum De Adelberg en het bioscoopcomplex UGC. Er komt ook een kwalitatieve invulling van het landschap met aandacht voor groen, wat kadert in het project Groene Parels. Voor de realisatie van het jongerencentrum voorziet de stad 3.850.000 euro.

Input van buurtbewoners en jongeren
Stad Lommel wil een multifunctioneel centrum realiseren, vertrekkende vanuit schaalverkleining en met aandacht en respect voor de omgeving en de bestaande bebouwing. De buurtbewoners zullen dan ook betrokken worden. Zij worden in eerste instantie uitgenodigd op een digitaal infomoment en zullen in een vroege ontwerpfase inspraak hebben. Ook jongeren zullen actief betrokken worden bij de realisatie. Voor
de keuze van de ontwerper zal de stad samenwerken met het team Vlaamse Bouwmeester.

Sterk jeugdbeleid
Het afgelopen jaar werd onder impuls van de stedelijke jeugddienst een sterk jeugdbeleid voor Lommel vormgegeven. De huidige werking werd kritisch onder de loep genomen. Via een participatief traject met jongeren, een reflecterende denktank en uitgebreid veldonderzoek, werden krachtige doelstellingen geformuleerd voor de toekomst. Het jongerencentrum zal een antwoord bieden op de vraag van jongeren naar een ontmoetingsplek, zowel op sociaal als creatief vlak.

OverKop-huis
Eerder deze week werd bekend dat in Lommel één van de zes nieuwe Limburgse OverKop-huizen komt, een laagdrempelig inloop- en activiteitencentrum voor jongeren tot 25 jaar. Dit start op in het huidige Huis van de Jeugd in de Norbert Neeckxlaan. Later zal het OverKop-huis verhuizen naar het nieuwe jongerencentrum.