Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt?

De arbeidswetgeving laat niet toe dat een werkgever een medisch geschiktheidsattest vraagt aan werknemers die terugkeren uit een gebied dat getroffen is door het coronavirus. Een werkgever kan immers enkel de echtheid van een arbeidsongeschiktheid nagaan maar niet verifiëren of de werknemer arbeidsgeschikt is.

Zolang het niet vaststaat dat de werknemer arbeidsongeschikt is via een attest van een behandelend arts of de arbeidsarts, kan de werkgever hem in principe de toegang tot de werkvloer dan ook niet weigeren.

Als werkgever bent u niet verondersteld op de hoogte te zijn van de reisbestemming van de werknemers en de werknemer kan ook niet verplicht worden om dit mee te delen. De werkgever kan zijn werknemer ook niet verbieden om deze zomer te reizen (naar een risicogebied).

De verplichtingen in verband met quarantaine en testen bij terugkomst uit een “rood gebied” of “hoog risico gebied” liggen eigenlijk integraal bij de werknemer als burger.

Terugkomst van vakantie – diverse situaties mogelijk

De regels rond testen en quarantaine verschillen op heden nog steeds afhankelijk van de gekozen vakantiebestemming.

Indien een werknemer terugreist uit een groene of oranje zone, dan moet de werknemer zich niet laten testen en niet in quarantaine.

Komt de werknemer van een rode zone in de Europese Unie, dan zijn er diverse opties. Personen met een volledig vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat moeten zich niet laten testen of niet in quarantaine gaan. Indien de werknemer geen vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat heeft dan moet deze een PCR-test laten afnemen maximum 72 uur voordat deze in België is, en moet deze negatief zijn. Bij een positief resultaat moet deze sowieso de voorziene quarantaineregels respecteren. Kinderen onder de 12 jaar moeten evenwel niet getest worden.

Indien de werknemer uit een rode zone buiten de Europese Unie komt, moet deze met een volledig vaccinatiecertificaat zich laten testen op dag 1 of 2 van aankomst in België. De werknemer moet in quarantaine tot het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2.

Indien de werknemer geen vaccinatiecertificaat heeft, moet deze een PCR-test doen maximum 72 uur voor aankomst in België. Deze test moet negatief zijn. De werknemer moet in dit geval nogmaals 10 dagen verplicht in quarantaine, waarbij een test wordt afgenomen op dag 1 en 7 dat men in België is. Er zijn slechts enkele landen met beperkte afwijkingen waardoor men zich niet moet laten testen of in quarantaine gaan. Je vindt deze lijst op info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/.

Komt de werknemer tot slot uit een heel hoog risico land binnen de EU of Schengenzone en heeft deze persoon geen volledig vaccinatiecertificaat? Ook dan moet deze persoon zich laten testen op dag 1 na aankomst. De negatieve coronatest voor aankomst in België mag maximum 72 uur oud zijn. Daarna volgt nog een test op dag 7 en als deze positief is moet de werknemer nog eens 10 dagen verplicht in isolatie. Sowieso moet de werknemer in dergelijk geval 10 dagen verplicht in quarantaine. Dit is zo voor iedereen, ook voor diegene die volledig gevaccineerd zijn.

Hoe handelen als werkgever?

De werkgever kan zoals reeds gesteld de werknemer niet verplichten om zich te testen en de vooropgestelde maatregelen door de overheid te volgen. Alles hangt dus af van de burgerzin van de betrokkene.

Indien een werknemer is afgereisd naar een bepaald gebied terwijl dat werd verboden door de overheid en hij als gevolg hiervan in quarantaine moet na terugkeer, heeft hij zich niet gedragen als een normaal zorgvuldige persoon.

Biedt de werknemer zich in voorkomend geval alsnog aan op de arbeidsplaats gedurende de periode van quarantaine (schending van de quarantaine verplichting), dan is de werkgever gerechtigd om hem de toegang tot de arbeidsplaats te ontzeggen. De arbeidsovereenkomst blijft in dat geval geschorst zonder recht op loon.

Gelet op de verplichting van de werkgever om als een goed huisvader erover te waken dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer en zijn collega’s, zal hij uiteraard wel binnen de wettelijke grenzen bepaalde maatregelen kunnen nemen, gelet op de bijzondere omstandigheden als gevolg van de Covid-19-epidemie. Zo zal de werkgever in overleg met de werknemer kunnen beslissen om het werk tijdelijk anders te organiseren (b.v. thuisarbeid of telewerk, gebruik van andere lokalen, …). Goede info geven (aanbevelingen) i.v.m. reizen en de mogelijke consequenties kan uiteraard wel.

De werkgever kan daarnaast, indien hij van oordeel is dat de toestand van de werknemer de risico’s die verbonden zijn aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt, contact opnemen met de arbeidsarts, die dan oordeelt of het noodzakelijk is om de werknemer aan een gezondheidsbeoordeling te onderwerpen.
Bron en info: Easypay Group Pelt
AdresIndustrielaan 16, 3900 Pelt
Telefoon011 53 18 38